Ślubowanie w gimnazjum

Nieopublikowany

Ślubowanie klas pierwszych Gimnazjum nr 19

Dzień 14 października 2016 roku w naszej szkole to bardzo ważna data dla uczniów klas pierwszych

W tym bowiem dniu odbyła się uroczystość ślubowania  pierwszoklasistów.

Prowadzący powitali zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, nauczycieli i rodziców,
szczególnie gorąco przywitali bohaterów uroczystości- uczniów klas pierwszych.
Po uroczystych przemówieniach Pani Dyrektor, Przedstawiciela Rady Rodziców i Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego  uczniowie,  
uroczyście ślubując  na sztandar szkoły,  zobowiązali się że się m.in. dbać o honor szkoły
oraz współtworzyć jej autorytet,  troszczyć się o mienie i estetyczny wygląd swojego gimnazjum,
dbać o piękno mowy ojczystej, szanować poglądy i przekonania innych oraz przeciwdziałać wszelkim przejawom wulgarności i brutalności w szkole.

Po ślubowaniu, P. Dyr. Anna Naja wraz z wychowawcami wręczyła każdemu z uczniów krawat – symbol naszego Gimnazjum.
Uroczystość zakończyły występy przygotowane specjalnie przez uczniów klas pierwszych pod kierunkiem p. J. Miller-Krzywańskiej.

Gratulujemy pierwszoklasistom i życzymy im wielu sukcesów w naszej szkole.