77. Rocznica obrony Saskiej Kępy

Nieopublikowany

W poniedziałek 26 września 2016r. odbyły się uroczyste obchody


77. ROCZNICY OBRONY SASKIEJ KĘPY


 O godzinie 17 .00, w asyście pedagogów i uczniów klasy wojskowej  LXXII LO im. Gen.J.Jasińskiego, 
przytoczono, wzdłuż linii obrony na plac przed budynkiem naszej szkoły
 armatę przeciwpancerną Bofors, kal.37 mm.
Na dziedzińcu  czekała młodzież gimnazjalna, licealna oraz nauczyciele z „Prusa”

Podczas uroczystości  zaprezentowano pierwsze wydanie książki pt. „Praskie barykady Saska Kępa – Grochów”
przygotowaną pod kierunkiem Pana Jana  Kossakowskiego.
Otwarto także wystawę planszową pt. „ Obrona Saskiej Kępy we wrześniu 1939 r.”