Centrum Nauki Kopernik

Współpracę z Centrum Nauki Kopernik nasza szkoła rozpoczęła  w 2015r.


angażując się w organizację i obsługę międzynarodowej imprezy 20. Pikniku Naukowego (6-7 maja 2016r.).

Zadaniem naszych uczniów-wolontariuszy (28 osób) było m.in. udzielanie informacji, posługując się różnymi językami obcymi,
pomoc gościom zagranicznym w transporcie i tłumaczeniu ich pokazów na j. polski.

Nasi uczniowie wywiązali się z tych zadań wzorowo, otrzymali od organizatorów i uczestników Pikniku wiele słów uznania i wdzięczności.

Wolontariusze uczestniczący w Pikniku Naukowym zostali zaproszeni do współpracy przy kolejnej wielkiej imprezie
– Festiwalu Przemiany, która odbyła się w dniach 1-4 września 2016r.

Festiwal Przemiany to eksperymentalna impreza poświęcona sztuce, nauce i technologii.
Nasza młodzież pełniła funkcję przewodników wolontariuszy na głównej wystawie festiwalu oraz w centrum informacyjnym.

I tym razem młodzież naszej szkoły sprawdziła się, wykazując się dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością.

Z wielką przyjemnością będziemy kontynuować współpracę z Centrum Nauki Kopernik.