Orlen Warsaw Marathon

Od pierwszej edycji w 2012r.  największej imprezy biegowej w Polsce - Orlen Warsaw Marathon
 
uczniowie naszej szkoły chętnie włączają się w jej organizację i obsługę.

Corocznie wolontariusze podejmują się:

przygotowania pakietów dla zawodników,

wsparcia przy Biurze Zawodników – rejestracja zawodników, wydawanie pakietów

przygotowania Miasteczka Biegacza,

prowadzenia depozytów dla zawodników,

pracy w strefie mety,

obsługi na trasie.