Polska Fundacja Kultury i Sportu

Z Polską Fundacją Kultury i Sportu rozpoczęliśmy współpracę od realizacji projektu
„Akcja-Reakcja” w 2010 roku. Uczniowie licznie zaangażowali się w ten projekt,
polegający na integracji i wspieraniu uczniówniepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie z Zespołu Szkół Specjalnych w Łbiskach.

Kilka razy w roku odwiedzaliśmy uczniów tej placówki, prowadząc dla nich warsztaty plastyczne, sportowe, taneczno-muzyczne.
W przerwach zajęć zasiadaliśmy do wspólnie przygotowanego posiłku.

Realizując ten projekt,uczniowie naszej szkoły wykazywali się dużą kreatywnością i empatią.
Szczególnie wiele radości sprawiały uczniom nasze wizyty przedświąteczne.
Wolontariusze przygotowywali dla wszystkich  mikołajkowe prezenty, wystawiali przedstawienia teatralne według własnych  scenariuszy, organizowali wspólne kolędowanie i liczne zabawy.

Każdorazowo w spotkaniach w Łbiskach uczestniczyło ok. 40 wolontariuszy z naszej szkoły i tyle samo uczniów niepełnosprawnych.
Realizacja tego projektu była ważnym doświadczeniem dla wszystkich, pomagającym lepiej zrozumieć, czym jest  tolerancja i szacunek dla każdego człowieka.

Drugim projektem w ramach współpracy z Polską Fundacją Kultury i Sportu była ogólnopolska debata Forum Młodzieży,
która odbyła się 27 września 2012r. w Pałacu Kultury i Nauki  w Warszawie.
Ponad 100 uczniów naszej szkoły zaangażowało się w prace organizacyjne oraz aktywne uczestnictwo w tej debacie.

W ramach Forum odbyły się:

debaty tematyczne,

dyskusje nt. przyszłości edukacji, aktywności obywatelskiej,wolontariatu,

warsztaty zwiększające kompetencje uczniów,

spotkania z decydentami

spotkania z ludźmi sportu i kultury m.in.:  Anita Włodarczyk,  Mateusz Kuśnierewicz

Forum Młodzieży było  znakomitą okazją do pokazania młodzieży, że może być ona aktywnym uczestnikiem w życiu społecznym.