Rada Rodziców

Szanowni Państwo !!

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 77 im. Bolesława Prusa w Warszawie to organizacja którą tworzymy my Rodzice .

Organizacja ta ma na celu pomoc naszym dzieciom między innymi poprzez:

- zapewnienie im bezpieczeństwa oraz dodatkowych atrakcji na terenie szkoły;

- dofinansowanie klasowych i ogólnoszkolnych przedsięwzięć;

- poprawę warunków nauki;

To my Rodzice (opiekunowie) - poprzez wybranych i oddelegowanych przez nas do Rady Rodziców przedstawicieli decydujemy w porozumieniu z Dyrekcją szkoły oraz samorządem uczniowskim:

- w jakich warunkach będą się uczyć nasze dzieci;

- jakie nagrody i za co mają;

- jak będzie wyglądał ich czas spędzany w szkole na  i po lekcjach;

To my również (przez dofinansowanie z Funduszu Rady Rodziców):

- pomagamy w organizacji dyskotek, imprez szkolnych itp.;

- nagradzamy dzieci za ich osiągnięcia i pozytywne zachowanie;

- dbamy o wizerunek szkoły (nowoczesne pomoce naukowe itp.).

Pamiętaj o wpłacie na fundusz Rady Rodziców !!!!

Zebrania Prezydium mogą być zwoływane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Przewodniczącego, Zastępców, członków Prezydium oraz Dyrektora Szkoły w innych niż wymienione terminy w przypadku potrzeby podjęcia pilnych decyzji związanych z funkcjonowaniem szkoły i rady rodziców. O terminie zebrania powiadamia inicjator zebrania mailowo lub telefonicznie

Miejsce zebrań - sala konferencyjna  na parterze.NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 77
03-936 Warszawa, ul. Zwycięzców 7/9

PKOBP Oddział XV
31 1020 1156 0000 7402 0008 3170

Przy dokonywaniu wpłaty proszę koniecznie podać imię, nazwisko i klasę dziecka.


KONTAKT MAILOWY DO RADY RODZICÓW
rada.rodzicow@prus.edu.pl