Rekrutacja 2017

 

 Część pisemna sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej odbędzie się 

26.05 o godz. 15 w salach III piętra.


Wyniki zostaną podane na stronie internetowej w środę 31.05 po południu.


Osoby, które zaliczą część pisemną (czyli uzyskają co najmniej 32 pkt na 80
możliwych) przystąpią do części ustnej w dniach 1,2 lub 5.06.

 

 

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum:

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 2  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas I branżowych szkół I stopnia określi Mazowiecki Kurator Oświaty do dnia 15 kwietnia 2017 r.