Rekrutacja 2017

 

Wyniki części pisemnej sprawdzianu kompetencji

Uaktualniony harmonogram części ustnej sprawdzianu kompetencji

W razie problemów z terminami egzaminu ustnego prosimy o kontakt: rekrutacjaprus@gmail.com

  

 

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum:

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 2  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas I branżowych szkół I stopnia określi Mazowiecki Kurator Oświaty do dnia 15 kwietnia 2017 r.