Parlament Uczniowski

 

 

 

W naszej szkole, jako w jednej z niewielu warszawskich szkół, działa zmodyfikowany, uczniowski system parlamentarny. Od listopada 2017 roku, mamy prezydenta, senatorów oraz  „ministerstwa”, zwane sekcjami.

Ciężka praca członków rządu, ale również i senatorów, wynagradzana jest nadawanymi przez opiekunów samorządu, imiennymi immunitetami, zwalniającymi z niezapowiedzianych kartkówek lub odpowiedzi ustnej. Jako czwarta władza wykonawcza w szkole, udzielamy się w każdej z form aktywności oraz jesteśmy inicjatorami wielu wydarzeń naukowych i kulturalnych 

na arenie szkolnej i poza nią. 

Spotykamy się w każdą środę na długiej przerwie, ale w razie potrzeby, zwoływane są tzw. spotkania nadzwyczajne. Frekwencja wynosi na ogół około 90%, co świadczy o chęci Prusaków do działania.

Opiekunem Parlamentu Uczniowskiego jest p.Jolanta Szewczyk

Rzecznikiem Praw Ucznia jest p.Marta Sobieraj

 

 

Struktura Parlamentu Uczniowskiego  w  XXXV LO:  

rok szkolny  2019/20

Prezydent – Janusz Jakub
I Vice-Prezydent –  Oliwia Gontarek
II Vice-Prezydent – Damian Chmielewski
sekretarz – Zuzanna Falkowska
skarbnik – Olga Małecka

Radni Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga Południe – Amelia Kuźma
                                                                                      - Mikołaj Milczarek – Metzner

 Przedstawiciele sekcji:

 • Medialnej (Amelia Bartnicka )
 • Wolontariackiej (Magdalena Bakoń)
 • Eventowej (Zuzanna Falkowska)

Senatorowie:

 • Klasa Ia – Maksymilian Stankowski
 • Klasa Ib – Nina Dmochowska
 • Klasa Ic – Aleksandra Czajkowska
 • Klasa Id1 – Oliwia Rozwadowska
 • Klasa Id2 – Alicja Bartoszewicka
 • Klasa Ie – Gabriela Tyszka
 • Klasa Im – Katarzyna Kroszka
 • Klasa IA – Wiktoria Zalewska
 • Klasa IB – Piotr Hancke
 • Klasa IC – Jan Walczak
 • Klasa ID – Laura Cieślak
 • Klasa IE – Vladas Domerackas
 • Klasa IM – Maja Dwornikowska
 • Klasa IIA1 – Amelia Kuźma
 • Klasa IIA2 – Julia Mikołajczyk
 • Klasa IIB – Witold Nowacki
 • Klasa IIC – Gabriela Szetyńska
 • Klasa IID – Hanna Jarząbek
 • Klasa IIE – Klaudia Wójcik
 • Klasa IIIA – Ella Rood
 • Klasa IIIB – Paulina Gielo
 • Klasa IIIC – Maria Żółcik
 • Klasa IIID – Aleksander Surma
 • Klasa IIIE – Karolina Salomończyk

rok szkolny  2018/19

Prezydent – Pola Bińkowska
I Vice-Prezydent –  Paulina Gielo
II Vice-Prezydent – Julia Karwowska
Skarbnik – Maciej Redzik
sekretarz - Karolina Stolarska

Senatorowie:

 • Klasa IA1 – Amelia  Kuźma
 • Klasa IA2 – Marta  Waszczuk
 • Klasa IB   – Witold  Nowacki
 • Klasa IC   – Anna Różyczka
 • Klasa ID   – Helena  Jadczak
 • Klasa IE   –  Julia   Domańska
 • Klasa IIA  – Ella  Rood
 • Klasa IIB  – Paulina  Gielo
 • Klasa IIC  – Maria  Żółcik
 • Klasa IID  – Julia Karwowska
 • Klasa IIE   – Bartłomiej  Frańczuk
 • Klasa IIIA  – Wiktoria  Romańska
 • Klasa IIIB  – Mikołaj  Chomiak
 • Klasa IIIC  – Jagoda Górecka
 • Klasa IIID  – Zuzanna  Kilanowska

rok szkolny  2017/18 

Prezydent – Lena Kossobudzka
I Vice-Prezydent –  Jakub Ruciński
II Vice-Prezydent - Zuzanna Kilanowska
Skarbnik – Maciej Redzik
sekretarz - Karolina Stolarska

 Przedstawiciele sekcji:

 • Medialnej (Pola Bińkowska, Maciek Redzik)
 • Dekoracyjnej (Kinga Roksisz, Anaëlle Putresza, Zuzanna Kilanowska)
 • Wolontariackiej (Kevin Moreno, Antoni Pieregorólka, Jan Ryt, Paulina Gielo)
 • Eventowej (Wiktoria Romańska, Julia Karwowska, Gabriela Konopka)
 • Gimnazjalnej (Joanna Stopińska, Wiktoria Skiba, Maksymilian Majchrzak)

 Senatorowie:

 

 • Klasa IA- Ella Rood
 • Klasa IB- Paulina Gielo
 • Klasa IC- Maria Żółcik
 • Klasa ID- Pola Bińkowska
 • Klasa IE- Bartłomiej Frańczuk
 • Klasa IIA-  Wiktoria Romańska
 • Klasa IIB- Mikołaj Chomiak
 • Klasa IIC- Jagoda Górecka
 • Klasa IID- Karol Żmijewski
 • Klasa IIIA- Kinga Roksisz
 • Klasa IIIB- Igor Kloze
 • Klasa IIIC- Benedykt Zapolski
 • Kasa IIID- Marta Leśkiewicz