Ważne dokumenty

 

 

   Deklaracje

 Dokumenty wycieczki

 PROGRAMY NAUCZANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

  Wymagania edukacyjne dla liceum

 WYMAGANIA EDUKACYJNE dla gimnazium

 • Wymagania edukacyjne z języka polskiego GIM klasa 3
 • Wymagania edukacyjne z języka angielskiego  GIM klasa 3
 • Wymagania edukacyjne z języka francuskiego GIM klasa 3
 • Wymagania edukacyjne z języka hiszpańskiego  GIM klasa 2- 3
 • Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Gim klasa 1- 3 (legenda)
 • Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Gim klasa 2- 3 (podręcznik Aha neu cz. 3)
 • Wymagania edukacyjne z matematyki GIM klasa 3
 • Wymagania edukacyjne z biologii GIM klasa 3
 • Wymagania edukacyjne z chemii GIM klasy 1- 3
 • Wymagania edukacyjne z geografii GIM klasa 3
 • Wymagania edukacyjne z historii GIM klasy 1-3
 • Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie GIM klasy 2- 3
 • Wymagania edukacyjne z plastyki GIM klasy 1, 3
 • Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa GIM klasa 3
 • Wymagania edukacyjne z religii GIM klasa 3