Ważne dokumenty 2016

 

 Deklaracje

 Edukacyjne projekty gimnazjalne

  • Procedury realizowania projektu edukacyjnego w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa

 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA w XXXV Liceum Ogólnokształcącym

 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 

  Wymagania edukacyjne w XXXV Liceum Ogólnokształcącym

 WYMAGANIA EDUKACYJNE w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19