Ważne dokumenty

 

    Deklaracje

 Regulamin i wniosek przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniów

  PROGRAMY NAUCZANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA w XXXV Liceum Ogólnokształcącym

 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 

 • Język polski
 • Język angielski
 • Język niemiecki, francuski, hiszpański
 • Matematyka
 • Przedmioty przyrodnicze (geografia, biologia, fizyka i chemia) i edukacja dla bezpieczeństwa
 • Historia, wos, religia, etyka
 • Informatyka
 • Muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne
 • Zajęcia artystyczne (teatr)
 • Wychowanie fizyczne

  Wymagania edukacyjne w XXXV Liceum Ogólnokształcącym

 WYMAGANIA EDUKACYJNE w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19

 Edukacyjne projekty gimnazjalne

 • Procedury realizowania projektu edukacyjnego w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa