Ważne dokumenty 2016

 

 Deklaracje

 Regulamin i wniosek przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniów

 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA w XXXV Liceum Ogólnokształcącym

 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 

  Wymagania edukacyjne w XXXV Liceum Ogólnokształcącym

 WYMAGANIA EDUKACYJNE w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19

 Edukacyjne projekty gimnazjalne

  • Procedury realizowania projektu edukacyjnego w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa