Warszawa: Sukcesywna dostawa artyku┼é├│w ┼╝ywno┼Ťciowych - 2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 roku

 

Do wszystkich Wykonawc├│w

       

Dotyczy: post─Öpowania o udzielenie zam├│wienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazw─ů ÔÇ×Sukcesywna dostawa artyku┼é├│w ┼╝ywno┼Ťciowych dla Zespo┼éu Szk├│┼é nr 77 w Warszawie ÔÇô 2013 rokÔÇŁ, znak sprawy: ZSz-77/341/1/13

 

Dzia┼éaj─ůc na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam├│wie┼ä publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p├│┼║n. zm.) Zamawiaj─ůcy informuje, ┼╝e do ww. post─Öpowania wp┼éyn─Ö┼éy zapytania do tre┼Ťci Specyfikacji Istotnych Warunk├│w Zam├│wienia o wyja┼Ťnienie nast─Öpuj─ůcych kwestii:

Tre┼Ť─ç zapytania:

Pyt. 1 ÔÇô W zwi─ůzku ze zdublowan─ů pozycj─ů 1 i 16 w za┼é. nr 4 (do Specyfikacji) kosztorys ofertowy (za┼é. nr 1.4 do formularza oferty) cz─Ö┼Ť─ç 4 zam. publicz. ÔÇ×Mi─Öso i w─ÖdlinyÔÇŁ. Prosz─Ö o wyja┼Ťnienie powy┼╝szej sprawy.

Pyt. 2 ÔÇô Prosz─Ö o wyja┼Ťnienie poz. 1 i poz. 16 kosztorysu ofertowego ÔÇô w obydwu pozycjach jest: ÔÇ×boczek parzony w─ÖdzonyÔÇŁ ÔÇô czy prawid┼éowo?

Odpowied┼║ zamawiaj─ůcego do pyt. 1 i 2:

Zamawiaj─ůcy, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmienia tre┼Ť─ç za┼é─ůcznika nr 4 do SIWZ ÔÇô Kosztorys ofertowy (za┼é─ůcznik 1.4 do formularza ofertowego) wykre┼Ťlaj─ůc poz. nr 16 (zdublowana pozycja). Zmodyfikowany za┼é─ůcznik dost─Öpny jest na stronie internetowej Zamawiaj─ůcego.

Jednocze┼Ťnie informujemy, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp, ┼╝e powy┼╝sza zmiana tre┼Ťci SIWZ spowodowa┼éa zmian─Ö tre┼Ťci SIWZ i og┼éoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zam├│wie┼ä Publicznych,
w zakresie terminu składania i otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu:

Termin składania ofert: 08.04.2013 r., godz. 13:30

Termin otwarcia ofert: 08.04.2013 r., godz. 14:00

Miejsce sk┼éadania i otwarcia ofert pozosta┼éy bez zmian. Tre┼Ť─ç powy┼╝szego dokumentu zamieszczono tak┼╝e na stronie internetowej Zamawiaj─ůcego.

Powy┼╝sze zmiany s─ů dla Wykonawc├│w wi─ů┼╝─ůce.

 

 

Og┼éoszenie nr 121924-2013 z dnia 2013-03-27 r. Og┼éoszenie o zam├│wieniu - Warszawa
Przedmiotem zam├│wienia jest sukcesywna dostawa artyku┼é├│w ┼╝ywno┼Ťciowych dla Zespo┼éu Szk├│┼é Nr 77 w Warszawie w 2013 roku, w nast─Öpuj─ůcym zakresie: Cz─Ö┼Ť─ç 1: Pieczywo i wyroby cukiernicze - CPV 15.00.00.00-8, 15.81.10.00-6. Cz─Ö┼Ť─ç 2:...
Termin składania ofert: 2013-04-04


Numer ogłoszenia: 128846 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Og┼éoszenie dotyczy: Og┼éoszenia o zam├│wieniu.

Informacje o zmienianym og┼éoszeniu: 121924 - 2013 data 27.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

Zespół Szkół Nr 77, ul. Zwycięzców 7/9, 03-936 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 617 74 13, fax. 0-22 617 74 13 wew. 32.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, kt├│ry nale┼╝y zmieni─ç:

 • Miejsce, w kt├│rym znajduje si─Ö zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W og┼éoszeniu jest: 04.04.2013 godzina 11:00, miejsce: Zesp├│┼é Szk├│┼é nr 77 w Warszawie, ul. Zwyci─Özc├│w 7/9, 03-936 Warszawa, pok├│j Sekretariat..
 • W og┼éoszeniu powinno by─ç: 08.04.2013 godzina 13:30, miejsce: Zesp├│┼é Szk├│┼é nr 77 w Warszawie, ul. Zwyci─Özc├│w 7/9, 03-936 Warszawa, pok├│j Sekretariat..

 

Warszawa: Sukcesywna dostawa artyku┼é├│w ┼╝ywno┼Ťciowych dla Zespo┼éu Szk├│┼é nr 77 w Warszawie - 2013 rok
Numer ogłoszenia: 121924 - 2013; data zamieszczenia: 27.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og┼éoszenia: obowi─ůzkowe.

Og┼éoszenie dotyczy: zam├│wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zesp├│┼é Szk├│┼é Nr 77 , ul. Zwyci─Özc├│w 7/9, 03-936 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 617 74 13, faks 0-22 617 74 13 wew. 32.

 • Adres strony internetowej zamawiaj─ůcego: www.prus.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Inny: Zesp├│┼é Szk├│┼é publiczny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam├│wieniu przez zamawiaj─ůcego: Sukcesywna dostawa artyku┼é├│w ┼╝ywno┼Ťciowych dla Zespo┼éu Szk├│┼é nr 77 w Warszawie - 2013 rok.

II.1.2) Rodzaj zam├│wienia: dostawy.

II.1.4) Okre┼Ťlenie przedmiotu oraz wielko┼Ťci lub zakresu zam├│wienia: Przedmiotem zam├│wienia jest sukcesywna dostawa artyku┼é├│w ┼╝ywno┼Ťciowych dla Zespo┼éu Szk├│┼é Nr 77 w Warszawie w 2013 roku, w nast─Öpuj─ůcym zakresie: Cz─Ö┼Ť─ç 1: Pieczywo i wyroby cukiernicze - CPV 15.00.00.00-8, 15.81.10.00-6. Cz─Ö┼Ť─ç 2: Ryby i mro┼╝onki - CPV 15.00.00.00-8, 15.22.00.00-6, 15.33.11.70-9. Cz─Ö┼Ť─ç 3: Warzywa i owoce ┼Ťwie┼╝e - CPV 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1. Cz─Ö┼Ť─ç 4: Mi─Öso i w─Ödliny - CPV 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9. Cz─Ö┼Ť─ç 5: Produkty og├│lnospo┼╝ywcze - CPV 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6. Szczeg├│┼éowy wykaz produkt├│w dla poszczeg├│lnych cz─Ö┼Ťci zam├│wienia stanowi za┼é─ůcznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji..

II.1.6) Wsp├│lny S┼éownik Zam├│wie┼ä (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie oferty cz─Ö┼Ťciowej: tak, liczba cz─Ö┼Ťci: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAM├ôWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpocz─Öcie: 15.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE┼üNIANIA TYCH WARUNK├ôW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci lub czynno┼Ťci, je┼╝eli przepisy prawa nak┼éadaj─ů obowi─ůzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiaj─ůcy oceni, czy wykonawca spe┼énia warunki okre┼Ťlone w art. 22 ust.1 na podstawie z┼éo┼╝onych wraz z ofert─ů o┼Ťwiadcze┼ä i dokument├│w. Ocena spe┼éniania warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu oraz dokument├│w potwierdzaj─ůcych spe┼énienie tych warunk├│w dokonana zostanie zgodnie z formu┼é─ů spe┼énia - nie spe┼énia, i b─Ödzie oparta na informacjach zawartych w dokumentach i o┼Ťwiadczeniach z┼éo┼╝onych przez wykonawc─Ö. Nie wykazanie przez wykonawc─Ö spe┼énienia cho─çby jednego z warunk├│w skutkowa─ç b─Ödzie wykluczeniem wykonawcy z post─Öpowania.
 • III.3.2) Wiedza i do┼Ťwiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w punkcie III.3.1
 • III.3.3) Potencja┼é techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w punkcie III.3.1
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam├│wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w punkcie III.3.1
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w punkcie III.3.1

III.4) INFORMACJA O O┼ÜWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ─ä DOSTARCZY─ć WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE┼üNIANIA WARUNK├ôW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe┼éniania przez wykonawc─Ö warunk├│w, o kt├│rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr├│cz o┼Ťwiadczenia o spe┼énianiu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu nale┼╝y przed┼éo┼╝y─ç:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • o┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zam├│wienia albo sk┼éadania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiot├│w zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt├│rym ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania potwierdzaj─ůcy, ┼╝e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono upad┼éo┼Ťci - wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zam├│wienia albo sk┼éadania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz─ůce przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej

 • lista podmiot├│w nale┼╝─ůcych do tej samej grupy kapita┼éowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument├│w albo informacji o tym, ┼╝e nie nale┼╝y do grupy kapita┼éowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wype┼éniony i podpisany przez osoby upowa┼╝nione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wed┼éug wzoru stanowi─ůcego za┼é─ůcznik nr 3 do Specyfikacji; wype┼énione i podpisane przez osoby upowa┼╝nione do reprezentowania wykonawcy wybrane za┼é─ůczniki 1.1. - 1.5. (cz─Ö┼Ťci) wed┼éug wzoru stanowi─ůcego za┼é─ůcznik nr 4 do Specyfikacji; Pe┼énomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w post─Öpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w post─Öpowaniu i zawarcia umowy, je┼╝eli osoba reprezentuj─ůca wykonawc─Ö w post─Öpowaniu o udzielenie zam├│wienia nie jest wskazana jako upowa┼╝niona do jego reprezentacji we w┼éa┼Ťciwych dokumentach rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam├│wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni┼╝sza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt├│rej jest dost─Öpna specyfikacja istotnych warunk├│w zam├│wienia: www.prus.edu.pl
Specyfikacj─Ö istotnych warunk├│w zam├│wienia mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: Zesp├│┼é Szk├│┼é nr 77 w Warszawie, ul. Zwyci─Özc├│w 7/9, 03-936 Warszawa.

IV.4.4) Termin sk┼éadania wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu lub ofert: 04.04.2013 godzina 11:00, miejsce: Zesp├│┼é Szk├│┼é nr 77 w Warszawie, ul. Zwyci─Özc├│w 7/9, 03-936 Warszawa, pok├│j Sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi─ůzania ofert─ů: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zam├│wienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodk├│w z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt├│re mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zam├│wienia: nie