Współpraca z uczelniami

W ramach projektu POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ "OPEN LAB"

klasa 2D naszego liceum o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyła w czterogodzinnych warsztatach laboratoryjnych.

Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość samodzielnego wykonania wielu doświadczeń w pracowni Politechniki Warszawskiej,
młodzież uczestniczyła też w efektownych pokazach chemicznych.