Ubezpieczenie

Nieopublikowany

W związku z dobrowolnością opłat za ubezpieczenie NNW Dzieci  w Szkole przedstawiamy Państwu ofertę Interrisk, wybraną przez Radę Rodziców. 

Termin zawierania ubezpieczeń upływa z dniem 15.10.2017.

W przypadku chęci zawarcia polisy przez Rodzica w załącznikach umieszczonych poniżej podane są: szczególne warunki ubezpieczenia, informacja dla rodzica, instrukcja obsługi zawarcia ubezpieczenia.

Poniżej podajemy niezbędny do zalogowania kod (jednakowy dla wszystkich rodziców)  

TOKEN dla RODZICA ybizesyneg

W przypadku rezygnacji Rodzica z przedstawionej oferty, prosimy o poinformowanie o tym wychowawcy.

 

Szcególne warunki ubezpieczenia

Informacja dla rodziców Oferta NNW Dzieci 35 Liceum

Instrukcja obsługi Modułu ubezpieczeniowego 04.09.2017

Instrukcja obsługi Modułu ubezpieczeniowego light