99 rocznica Odzyskania Niepodległości

Nieopublikowany

99 rocznica Odzyskania Niepodległości

10 listopada uczciliśmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczniowie klas pierwszych obserwowali m. in. debatę oksfordzką na temat
„Czy Polacy samym sobie zawdzięczają niepodległość”.

Ośmioro uczestników debaty przedstawiło zarówno wysiłek zbrojny, jak i polityczną i dyplomatyczną działalność Polaków
w latach I wojny światowej oraz opisało międzynarodowe uwarunkowania odzyskania niepodległości.

Uczniowie wzięli też udział w rocznicowym quizie.

Dla wszystkich była to ciekawa lekcja historii.