Partner British Council

Nieopublikowany

 XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Bolesława Prusa partnerem British Council 

XXXV Liceum Ogólnokształcące nawiązało współpracę z British Council! Poprzez udział w Programie Partnerskim Addvantage, nasza szkoła dołączyła do elitarnej grupy instytucji posiadających prawo rejestrowania kandydatów na egzaminy Cambridge English Language Assessment. 

Dzięki współpracy z tak renomowaną instytucją jaką jest British Council nasi nauczyciele, uczniowie i ich rodzice będą mieli dostęp do wiedzy i doświadczenia na najwyższym poziomie w zakresie powszechnie znanych i honorowanych egzaminów językowych. 

British Council jest organizacją brytyjską o międzynarodowym zasięgu działania, której celem jest promowanie edukacji i wymiany kulturalnej.

 Celem naszego nowego przedsięwzięcia jest zachęcenie uczniów naszej szkoły do zdawania międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego, które stanowić będą rzetelne potwierdzenie znajomości języka na wybranym poziomie.

 Uczniowie mogą przystąpić do egzaminów:

 • Preliminary English Test (PET)
 • Preliminary English Test for schools (PETFS)
 • First Certificate in English (FCE)
 • First Certificate in English for schools (FCEFS)
 • Certificate in Advanced English (CAE)
 • Certificate of Proficiency in English (CPE)
 • International English Language Testing System (IELTS)

*Certyfikat “for schools” nie różni się niczym od tego uzyskanego na egzaminie w wersji standardowej (na certyfikacie widnieje informacja, że kandydat przystąpił
do egzaminu PET, FCE) a tematy i sytuacje użyte w teście są bliskie uczniom dlatego dają im większą pewność siebie w trakcie egzaminu.

 Dzięki programowi ADDVANTAGE uczniowie:

 • mogą zdawać egzamin w naszej szkole (przy zarejestrowaniu się odpowiedniej liczby chętnych) lub w placówce do tego przeznaczonej;
 • uzyskują rabat na egzaminy;
 • mają dostęp do zestawów testów egzaminacyjnych z lat poprzednich;
 • mają szansę przystępować do egzaminów próbnych, jako praktykę przed zdawaniem oficjalnego egzaminu;
 • otrzymują pomoc dydaktyczną od nauczycieli języka angielskiego z naszej szkoły;
 • otrzymują wskazówki i metody pomocne w rozwiązywaniu różnego rodzaju testów egzaminacyjnych;
 • porady poświęcone poszczególnym częściom testu (Listening, Reading, Use of English oraz Writing);
 • możliwość analizy swoich odpowiedzi i uzyskania wskazówek jak poprawić swoje rezultaty;
 • porady jak dalej pracować nad swoim angielskim.

Dlaczego warto przystąpić egzaminów?

Struktura testów zbliżona jest do struktury egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, umożliwia więc równoległe przygotowanie do egzaminów szkolnych.
Daje również możliwość wiarygodnej i precyzyjnej weryfikacji poziomu, na jakim uczniowie opanowali język angielski.

 PET

Przygotowanie do egzaminu PET sprawi, że angielskim będziesz mógł się posługiwać w czasie podróży lub w pracy, obsługując anglojęzycznego klienta.

 FCE

Przygotuj się do FCE, jeśli chcesz pracować w anglojęzycznej firmie, mieszkać w kraju, gdzie językiem komunikacji jest angielski lub wziąć udział w kursie przygotowującym/wstępnym do studiów  w języku angielskim.

 • Jest  uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych.
 • Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych. 
 • Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział
  w programach wymiany międzyuczelnianej.
 • W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej w Polsce.
 • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.
 • Umożliwia studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych.

 CAE

Zdecyduj się na egzamin CAE, jeśli chcesz udowodnić pracodawcom lub uczelniom wyższym, że płynnie i pewnie posługujesz się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych i akademickich.

Cambridge English: Advanced, to jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie zaawansowanym (C1):

 • Jest honorowane przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców  i instytucje rządowe
 • Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych
 • Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział
  w programach wymiany międzyuczelnianej
 • W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce
 • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej
 • Jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego
 • Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
 • Cambridge English: Advanced jest honorowany przez ponad 3 tys. instytucje  na całym świecie, a wśród nich uczelnie wyższe, pracowdawców i agencje rządowe. Egzamin ten przydatny jest  w rekrutacji na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie
 • w uzyskaniu aż do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff
 • w rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii
 • w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii
 • w rekrutacji na uczelnie wyższe w USA i Kanadzie.

 CPE

Zdecyduj się na egzamin CPE, jeśli chcesz udowodnić pracodawcom, że znasz angielski na poziomie wyższego kierownictwa, lub gdy chcesz podjąć studia podyplomowe lub doktoranckie na anglojęzycznym uniwersytecie.

 IELTS

IELTS otwiera drzwi – pomoże Ci żyć, studiować i pracować na całym świecie. Jest to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego uznawany przez władze imigracyjne wszystkich krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu.

IELTS został stworzony, by pomóc ci w posługiwaniu się angielskim w Twoim nowym życiu za granicą. W czasie krótszym niż trzy godziny, oceni wszystkie Twoje kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie. Wyniki są dostępne już w 13 dni. IELTS ma dwa profile:
Academic i General, uczniowie chcący zdawać profil Academic będą musieli się aznajomić z Academic English.

IELTS jest testem języka angielskiego o najszerszej uznawalności. Możesz mieć pewność, że test IELTS zapewnia uczciwą i spójną ocenę Twojego poziomu znajomości języka angielskiego, ponieważ został stworzony przez ekspertów językowych i zdobył zaufanie instytucji na całym świecie.

IELTS ma ważność 2 lata.

 

Czas trwania egzaminów

EXAMS READING AND WRITING LISTENING SPEAKING
PET / PETFS 90 min. 36 min. 10 - 12 min. na 1 parę kandydatów

 

EXAMS READING AND USE OF ENGLISH WRITING LISTENING SPEAKING
FCE / FCEFS 75 min. 80 min. 40 min. 14 min. na 1 parę kandydatów
CAE 90 min. 90 min. 40 min. 15 min. na 1 parę kandydatów
CPE 90 min. 90 min. 40 min. 16 min. na 1 parę kandydatów
IELTS 60 min. 60 min. 40 min. 10 - 15 min.

 

Wyszukiwarka terminów egzaminów

http://examfinder.britishcouncil.pl/index.php

 

Konatakt

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu lub/i  egzaminu próbnego w naszej szkole prosimy o wypełnienie (elektronicznie )i przesłanie formularza na adres addvantage@prus.edu.pl

Koordynator – Izabela Łączkowska

 

Więcej informacji

https://www.britishcouncil.pl/egzaminy

Załaczniki:

Terminarz egzaminów

Formularz egzaminacyjny