Wspieranie uzdolnionych

WSPIERANIE UZDOLNIONYCH

 

 W naszym Liceum wspieranie uczniów uzdolnionych przyjmuje następujące formy: 

1.     Współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi udział w zajęciach i warsztatach laboratoryjnych  na uczelniach wyższych i w instytucjach naukowych, wykłady pracowników uczelni w szkole. 

2.     Szkolny system tutoringu nauczyciele - tutorzy reprezentujący różnorodne dziedziny wiedzy, w ramach indywidualnej opieki wspierają uczniów w rozwoju zainteresowań, wzmacnia indywidualny rozwój ich aktywności i pomaga odnieść sukces. 

3.     Realizacja indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki – najzdolniejsi uczniowie realizują indywidualne ścieżki rozwoju na podstawie opracowanych specjalnie dla nich programów. 

4.     Programy autorskie - programy nauczania, programy dla grupy, indywidualne programy dla ucznia. 

5.     Koła zainteresowań i koła naukowe – związane z programami autorskimi nauczycieli. 

6.     System stypendiów naukowych i socjalnych – co rocznie uczniowie otrzymują stypendia naukowe i sportowe, stypendia Rady Rodziców szkoły, stypendia Prezesa Rady Ministrów. 

7.     Obozy naukowe – obozy wyjazdowe (np. obozy naukowe geograficzne i kulturowe), jednodniowe wyjazdy naukowe (obozy fizyczne, biologiczne) obozy stacjonarne realizowane w laboratoriach SGGW lub w szkole przez pracowników naukowych. 

8.     Konkursy i olimpiady – udział młodzieży w konkursach i olimpiadach 

9.     Prace badawcze –prace badawcze m.in. w ramach Koła Młodych Fizyków, przygotowujące do olimpiad z przedmiotów przyrodniczych 

10. Seminaria/warsztaty akademickie – realizowane w szkole w ramach Festiwalu Naukowego, Twórczych Spotkań Humanistycznych, Tygodnia Kultury  

11. Projekty – indywidualne lub grupowe, przedmiotowe lub interdyscyplinarne. 

12. Współpraca dydaktyczno-naukowa z absolwentami szkoły – wykłady, zajęcia dla uczniów szkoły prowadzone przez absolwentów szkoły, wyróżniających  się i osiągających sukcesy jako studenci,  pracownicy naukowi, odnoszący sukcesy w różnych dziedzinach życia. 

13. Imprezy  szkolne i pozaszkolne  – ściśle związane z programami autorskimi, np. Prus Expo, Twórcze Spotkania Humanistyczne, dni nauki, np. Dzień Geografii, Dzień Języków Obcych oraz inne  imprezy rozwijające pozaszkolne zainteresowania. 

14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – dla uczniów zdolnych, także dla ich rodziców i nauczycieli, realizowana przez psychologa i pedagoga szkolnego we współpracy z instytucjami wspierającymi.

 

 

„I Ty zostaniesz naukowcem”

Społeczność  XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa serdecznie dziękuje
Panu Jarosławowi Karczowi, zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga - Południe, 
za okazaną pomoc w organizacji wyjazdu naukowego i rozbudzanie naukowych  pasji młodzieży.

W czasie siedmiodnowego wyjazdu do bazy terenowej Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie przeprowadziliśmy następujące badania:

  1. Skład diety różnych gatunków drapieżników
  2. Behawioralne reakcje Daphnia na obecność sygnału o drapieżniku
  3. Skład taksonomiczny fauny w drobnym zbiorniku
  4. Aktywność dobowa szpaka i modraszki
  5. Aktywność głosowa kosa i zięby
  6. Aktywność dobowa wybranych gryzoni
  7. Wieloletnie zmiany liczebności gryzoni
 

Koło młodego fizyka

Chętni uczniowie z klas 2C i 1C realizowali 2 pozaszkolne projekty fizyczne

1.„Otwarta pracownia fizyczna” - w ramach projektu Wydziału Fizyki UW i Biura Edukacji „Ochota na naukę”

W ramach tego projektu uczniowie konstruowali nowe pomoce naukowe pokazujące zjawiska fizyczne  oraz dokonali napraw uszkodzonych pomocy z pracowni fizycznej.
Uczniowie w drodze konkursu zdobyli grant finansowy Biura Edukacji na realizację tego projektu

2,„Hałas”  -w ramach projektu OEIiZK  „Z technologią w świat nauki”

W ramach tego projektu uczniowie badali zjawiska związane z dźwiękiem i hałasem  z zastosowaniem najnowszych technologii informatycznych.
Projekt ten uzyskał 1 miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

Wyniki obu projektów prezentowane były odpowiednio na wydziale Fizyki UW oraz w OEIiZK podczas podsumowania realizacji projektów.