Szkolna Liga Zadaniowa

Szkolna Liga Zadaniowa – język angielski

W ramach Szkolnej Ligi Zadaniowej chętni uczniowie przygotowywali projekt „Spacer z…”.
Zadaniem uczniów było wybranie osoby ważnej dla Warszawy, jednej z dzielnic Warszawy lub okolic, w której mieszkają i wybrać się jej śladami.
Spacer miał być udokumentowany zdjęciami oraz opisami w języku angielskim. Oto wybrane prace:

Film „The Doll’s Warsaw”(Mateusza Siudmak z 2A)

Prezentacje:

Agnieszka Osiecka (Krzysztofa Radziwanowski i Kacper Żołądkowski z 3e)

Krzysztof Kamil Baczyński (Natalia Żukowska z 2b)

Jan Bytnar „Rudy” (Mateusz Pilszyk z 2f)

 

Plakaty:

Agnieszka Osiecka (Mateusz Derelkowski z 2d oraz Luis Garcia Jóźwik i Szymon Ginter z 2e)

Stroll with Agnieszka Osiecka (Maja Rogulska i Karolina Białas z 3f)

Jan Bytnar „Rudy” (Aleksandra Piotrowska z 3e i Aleksandra Kopacz z 3d)

Fryderyk Chopin (Julia Misiarz, Dominika Charszlak i Maria Pilarczyk z2e)

Antoni Zawadzki (Agata Czarnecka z 1B)

 

 Dziękujemy za udział w projekcie.

 

 

Szkolna Liga Zadaniowa

XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa

 

W szkole organizuje się trójetapową Szkolną Ligę Zadaniową, w wyniku której zostaną wyłonieni najzdolniejsi uczniowie, reprezentujący różnorodne dziedziny nauki.

Wyróżnione zostają trzy podstawowe obszary ligi zadaniowej:

  1. zadania z nauk przyrodniczych  i matematyki umieszczane na platformie edukacyjnej i tablicach informacyjnych szkoły.  Uczniowie za prawidłowe rozwiązanie zadań otrzymywać będą punkty. Suma punktów zdecyduje o zwycięstwie. 
  2. debaty szkolne organizowane na zasadzie rozgrywek pucharowych między 4-osobowymi zespołami reprezentującymi poszczególne klasy.
  3. projekty anglojęzyczne

Dla uczniów uczestniczących w zawodach naukowych zostaną zorganizowane warsztaty i laboratoria na terenie szkoły i placówek oświatowo - naukowych.

Uczniowie i zespoły, które zdobędą najwięcej punktów zostaną zaproszeni do udziału w szkolnym obozie naukowym, będącym formą przygotowania do konkursów i olimpiad.

Młodzież w ramach przygotowań naukowych będzie: uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni wyższych i specjalistów z danych dziedzin, prowadziła badania naukowe, uczestniczyła w warsztatach naukowych oraz  realizowała projekty edukacyjne. Prezentacja wyników prac młodzieży odbędzie się na forum szkoły z udziałem zaproszonych gości i rodziców.

Nauczyciele koordynatorzy Szkolnej Ligi Zadaniowej:

Matematyka -  Barbara Mazur

Przedmioty przyrodnicze –  Inez Wasiukiewicz

Język angielski – Katarzyna Kaczyńska

Debaty szkolne – Marta Sobieraj i Bartłomiej Pędzich