Tutoring

UCZEŃ I MISTRZ, CZYLI SYSTEM TUTORINGU
W XXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. BOLESŁAWA PRUSA
W WARSZAWIE

Założenia programowe:

Zbudowanie szkolnego  systemu tutoringu służącego rozwojowi potencjału uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, zarówno w sferze naukowej, jak i osobistej jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych w naszej szkole. Celem tutoringu jest kształtowanie postaw przedsiębiorczości, tworzenie warunków do rozwoju aktywności i kreatywności uczniów oraz wspieranie nauczycieli we wdrożeniu nowych rozwiązań w procesie kształcenia. Służyć temu będą nowatorskie działania programowe, organizacyjne i metodyczne,  których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli.

15 nauczycieli  tutorów 1 stopnia będzie pracowało ze zróżnicowaną młodzieżą – zdolną, ambitną, przebojową oraz z nieśmiałą, wycofaną i mającą problemy z motywacją czy samodyscypliną.  Tutorzy  pomogą młodzieży osiągnąć sukces na miarę możliwości poszczególnych uczniów, wesprą w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

Nauczyciele reprezentują różnorodne dziedziny wiedzy, co umożliwi uczniom rozwój osobistych zainteresowań i wzmocni aktywność ucznia. Indywidualna praca, nowoczesne  narzędzia
i techniki pracy będą wspierały osobisty rozwój młodzieży

Spośród zainteresowanych uczniów zostaną stworzone pary tutor – uczeń. Podstawą doboru będą wspólne zainteresowania, możliwości pomocy uczniowi w danej dziedzinie nauki lub wskazanej formie aktywności. Dobór tutora i ucznia odbywał się będzie za obopólną zgodą zainteresowanych i akceptacją rodziców ucznia.

Najważniejszym celem procesu tutoringu będzie  rozwój naukowy i osobowościowy podopiecznego.

Każdy z nauczycieli uczestniczących w projekcie ukończył kurs tutora 1. stopnia.

 

 

Nauczyciele uczestniczący w projekcie:

Julita Jaworowska, Katarzyna Kaczyńska, Paweł Kalinowski, Urszula Kmiotek, Katarzyna Krajewska, Barbara Mazur,  Anna Naja,  Anna Owczarczyk, Bartłomiej Pędzich, Magdalena Prokop, Katarzyna Różańska -Machura , Karolina Sielużycka - Budka, Marta Sobieraj, Renata Sołoducha - Sidoruk,  Jolanta Szewczyk, Inez Wasiukiewicz.