RODO

 Wa┼╝ne informacje dla rodzic├│w uczni├│w naszej szko┼éy.

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych.

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie u┼╝ywany skr├│t ÔÇ×Rozporz─ůdzenia o Ochronie Danych Osobowych

Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych).  

Jaki jest cel RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

  1.  harmonizacja przepis├│w w UE, wypracowanie mechanizmu sp├│jno┼Ťci,
  2. wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
  3. zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
  4. dostosowanie przepis├│w do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
  5. potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolno┼Ťci.

Od kiedy obowi─ůzuj─ů zmiany?

RODO stosujemy od 25. 05. 2018 r.

Co znajduje si─Ö  na stronie?

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Dane kontaktowe Administratora: Dyrektor XXXV Liceum Og├│lnokszta┼éc─ůcego z Oddzia┼éami Dwuj─Özycznymi im. Boles┼éawa Prusa  mail sekretariat@prus.edu.pl, tel. 22 617-74-13    

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w XXXV Liceum Og├│lnokszta┼éc─ůcym z Oddzia┼éami Dwuj─Özycznymi im. Boles┼éawa Prusa :                                                         

┼üukasz Zegarek mail: iod@lex-artist.pl, tel. 48 534 900 707

Celem RODO jest zapewnienie ka┼╝dej osobie mo┼╝liwo┼Ťci ochrony jej praw i wolno┼Ťci oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem nale┼╝─ůcych do niej danych.

W tym celu mog─ů Pa┼ästwo skorzysta─ç ze swoich praw:

- prawa dost─Öpu do danych - osoba, kt├│rej dane dotycz─ů ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach s─ů one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Mog─ů Pa┼ästwo zwr├│ci─ç si─Ö do Administratora z wnioskiem o otrzymanie informacji (wniosek dost─Öpny w siedzibie Administratora)

- prawa do usuni─Öcia danych (prawo do bycia zapomnianym) ÔÇô osoba, kt├│rej dane dotycz─ů mo┼╝e wskaza─ç zakres i okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůce wnioskowane usuni─Öcie danych  np. dane nie s─ů ju┼╝ niezb─Ödne do realizacji cel├│w, dla kt├│rych zosta┼éy zebrane, a nie wyst─Öpuj─ů podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane s─ů przetwarzane niezgodnie z prawem.

- prawo do usuni─Öcia danych mo┼╝e by─ç zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwag─Ö, ┼╝e je┼╝eli przetwarzanie danych jest niezb─Ödne realizacji obowi─ůzku prawnego to dane osobowe nie mog─ů zosta─ç usuni─Öte.

- prawa do przenoszenia danych - osoba, kt├│rej dane dotycz─ů ma prawo otrzyma─ç  w ustrukturyzowanym, powszechnie u┼╝ywanym formacie nadaj─ůcym si─Ö do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotycz─ůce, kt├│re dostarczy┼éa Administratorowi. Wniosek o przeniesienie danych mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç osoba, kt├│rej dane dotycz─ů. Informacja przekazywana b─Ödzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej has┼éem p┼éycie CD.

- prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, kt├│rej dane dotycz─ů wskazuje, ┼╝e wyst─ůpi┼éy przes┼éanki okre┼Ťlone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie wyst─Öpuj─ů przes┼éanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, kt├│rej dane dotycz─ů wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Ka┼╝dy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych b─Ödzie wymaga┼é indywidualnego rozpatrzenia pod wzgl─Ödem istniej─ůcych podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.

- prawo do sprostowania danych ÔÇô w ka┼╝dym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, kt├│rej dane dotycz─ů informuje Administratora o zmianie swoich danych osobowych. Mog─ů Pa┼ästwo zwr├│ci─ç si─Ö do Administratora z pro┼Ťb─ů o sprostowanie nieprawid┼éowych, czy uzupe┼énienie niekompletnych danych osobowych.

- prawo sprzeciwu - w ka┼╝dym momencie mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç sprzeciw wobec przetwarzania danych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç np. w plac├│wce Administratora, listownie na adres Administratora.  Administratorowi nie wolno ju┼╝ przetwarza─ç tych danych osobowych, chyba ┼╝e wyka┼╝e on istnienie wa┼╝nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz─Ödnych wobec interes├│w, praw i wolno┼Ťci osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä. To sam Administrator odpowiada za wykazanie, ┼╝e jego wa┼╝ne prawnie uzasadnione interesy maj─ů nadrz─Ödny charakter wobec interes├│w lub podstawowych praw i wolno┼Ťci osoby, kt├│rej dane dotycz─ů. Je┼╝eli dane osobowe s─ů przetwarzane do cel├│w bada┼ä naukowych lub historycznych lub do cel├│w statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, ma prawo wnie┼Ť─ç sprzeciw ÔÇô z przyczyn zwi─ůzanych z jej szczeg├│ln─ů sytuacj─ů ÔÇô wobec przetwarzania dotycz─ůcych jej danych osobowych, chyba ┼╝e przetwarzanie jest niezb─Ödne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, je┼╝eli uwa┼╝aj─ů Pa┼ästwo, ┼╝e przetwarzanie Pa┼ästwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Pani/Pana dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w celu :

- realizacji procesu kształcenia,

- dokumentacji przebiegu nauczania,

- wykonania przez Administratora obowi─ůzk├│w informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikaj─ůcych z ustaw─ů Prawo o o┼Ťwiatowe i ustawa o systemie o┼Ťwiaty.

-  przechowywane s─ů przez okres wymagany przez Prawo o o┼Ťwiatowe i ustaw─Ö o systemie o┼Ťwiaty

  •    w niekt├│rych sytuacjach mamy prawo przekaza─ç dalej Pani/Pana dane ÔÇô je┼Ťli b─Ödzie to konieczne, aby Administrator m├│g┼é ┼Ťwiadczy─ç us┼éugi, przy czym dane te b─Öd─ů przekazywane wy┼é─ůcznie osobom i podmiotom, kt├│rych Administrator upowa┼╝ni i kt├│rym zleci czynno┼Ťci przetwarzania danych, lub te┼╝ wynika z obowi─ůzku ustawowego administratora
  •    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji cel├│w, do jakich zosta┼éy zebrane. Niepodanie danych mo┼╝e skutkowa─ç niemo┼╝liwo┼Ťci─ů realizacji tych cel├│w. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustaw─ů Prawo o o┼Ťwiatowe i ustawa o systemie o┼Ťwiaty jest obligatoryjne
  • W przypadku wykorzystania danych uczni├│w do cel├│w promocji szko┼éy podanie danych osobowych jest dobrowolne.  Zgoda mo┼╝e by─ç cofni─Öta w ka┼╝dym momencie. Wycofanie zgody nie wp┼éywa na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, ┼╝e osoby, kt├│re nie ┼╝ycz─ů sobie by─ç umieszczone na zdj─Öciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub ┼╝ycz─ů sobie aby usun─ů─ç informacje o nich ze strony internetowej naszej szko┼éy proszeni s─ů o kontakt ze szko┼é─ů, tel.: 22 617-74-13. 

 

                                                                                                        Anna Naja

                                                                                                        Dyrektor XXXV LO