Koło młodego fizyka

Koło młodego fizyka

Chętni uczniowie z klas 2C i 1C realizowali 2 pozaszkolne projekty fizyczne

1.„Otwarta pracownia fizyczna” - w ramach projektu Wydziału Fizyki UW i Biura Edukacji „Ochota na naukę”

W ramach tego projektu uczniowie konstruowali nowe pomoce naukowe pokazujące zjawiska fizyczne  oraz dokonali napraw uszkodzonych pomocy z pracowni fizycznej.
Uczniowie w drodze konkursu zdobyli grant finansowy Biura Edukacji na realizację tego projektu

2,„Hałas”  -w ramach projektu OEIiZK  „Z technologią w świat nauki”

W ramach tego projektu uczniowie badali zjawiska związane z dźwiękiem i hałasem  z zastosowaniem najnowszych technologii informatycznych.
Projekt ten uzyskał 1 miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

Wyniki obu projektów prezentowane były odpowiednio na wydziale Fizyki UW oraz w OEIiZK podczas podsumowania realizacji projektów.