Prus Expo 2018

Prus Expo 2018

„PAST AND FUTURE OF EUROPE

 Tegoroczna XVIII wystawa Prus Expo była ściśle związana  z ukierunkowaniem przedmiotowym klas, przebiegała  dwutorowo. 

Zagadnienia były przedstawiane w zależności od rozszerzeń klasy.
Projekt edukacyjny dla klas pierwszych wiązał się z przeszłością nauk, związanych z ich profilami. 

Klasy drugie przedstawiły natomiast ich  przyszłość oraz kierunek rozwoju. 

Tego roczne Expo było wyjątkowe ponieważ uroczyście obchodziliśmy „18” wystawy a co za tym idzie również Klubu Europejskiego. Podczas trwania wystawy oficjalnie otwarty został „Południk 21” czyli koło naukowe młodych geografów.