Re-connecting Europe

Re-connecting Europe - challenges and opportunities for better integration
#reconEurope
#europeforcitizens

 Międzynarodowy projekt Re-connecting Europe, realizowany w ramach programu Europa dla Obywateli, jest odpowiedzią na potrzebę tworzenia przestrzeni do dyskusji na aktualne i najbardziej angażujące problemy i wyzwania, z jakimi mierzy się Europa. Możemy zaobserwować, jak wiele kwestii przyczynia się do tworzenia podziałów wśród samych Europejczyków, w szczególności różnicując nasze doświadczenia i poglądy na linii północ-południe, „stare” vs „nowe” kraje UE. Pojawia się tendencja, taktycznie wykorzystywana przez antyeuropejskie ruchy, obwiniania „innych” czy siebie nawzajem za kolejne kryzysy. W konsekwencji utrudnia to wyważoną dyskusję nad kierunkiem i formą europejskiej integracji. Wiele osób czuje potrzebę odzyskania poczucia wpływu i stworzenia przemyślanej alternatywy dla narastających ksenofobicznych narracji. Potrzebne jest wyjście naprzeciw poglądowi, że takie wartości, jak np. „solidarność” to jedynie zapisy w traktatach, odgórnie narzucane przez unijne instytucje lub wykorzystywane jedynie jako slogan.

Wszystkie działania, zarówno na poziomie lokalnym, jak i w ramach międzynarodowych wydarzeń/spotkań, stworzą możliwość do poznania i dzielenia się różnymi spojrzeniami na problemy, które angażują dziś Europejczyków: wzrost frustracji powodowany pogłębiającą się nierównością ekonomiczną, wyzwania wielokulturowego społeczeństwa, kryzys uchodźczy - A może jest tych tematów o wiele więcej, może gdzie indziej rozkładają się akcenty powodujące napięcia związane z różnymi wizjami wspólnej Europy?

Będziemy poszukiwać płaszczyzny wzajemnego zrozumienia dla tych obaw i oczekiwań oraz wspólnie pracować nad możliwymi sposobami aby zarówno organizacje społeczne, jak i obywatele mieli wpływ na ten proces porozumienia (reconnect) . Najważniejsze dla nas jest wyjście poza schematy i stereotypy narosłe ostatnimi czasy wokół tematu europejskiej integracji, aby stworzyć pozytywny przekaz oparty na wzajemnym szacunku.

Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowej współpracy organizacji z Polski, Niemiec, Słowacji, Włoch i Serbii, wykorzystujący interaktywne metody z różnych dyscyplin/obszarów. Cały proces będzie prowadzony na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Lokalne grupy będą miały za zadanie zbadanie przyczyn eurosceptycznych postaw i narracji w ich lokalnym środowisku oraz zdiagnozowania najbardziej angażujących opinie publiczną tematów związanych z przyszłością Europy. Kolejno ich lokalne działania będą związane także z przygotowaniem materiałów dotyczących wolności słowa i mediów, autorskich warsztatów i interaktywnych/akcji promujących tematykę wolontariatu i solidarności, czy pracy nad własnymi inicjatywami i projektami, które chcieliby zrealizować w przyszłości. Wyniki projektu jak i wykorzystane metody zostaną zebrane i opublikowane w dostępnym online opracowaniu (Toolkit).