Rekrutacja

Nieopublikowany

Gratulujemy wszystkim kandydatom zakwalifikowanym do naszej szkoły 
i zapraszamy w dniach 6 - 11.07 z następującymi dokumentami:
1. oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum
2. oryginałem świadectwa egzaminu gimnazjalnego
3. 2 podpisanymi zdjęciami
4. kartą zdrowia
6. deklaracją do odpowiedniej klasy
 
 
Przypominamy, iż złożenie powyższych dokumentów jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w naszej szkole i osoby, które tego nie zrobią nie będą rozpatrywane na dalszych etapach rekrutacji.
 
Osoby, które nie zostały zakwalifikowane w toku dotychczasowego postępowania rekrutacyjnego zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji dodatkowej.
Podania należy składać w sekretariacie szkoły do dn.16.07.18 do godz.16.00.
Do podania należy dołączyć kserokopię świadectwa i testu (jeżeli XXXV LO nie było szkołą pierwszego wyboru)