Ubezpieczenie NNW 2018/2019

UBEZPIECZENIE  NNW 2018/20191. AVIVA_2018_OWU GRONO KP ZUTU
2. AVIVA_2018_Postanowienia_dodatkowe
3. AVIVA_2018_Tabele_procentowego_uszczerbku_na_zdrowiu_NW
4. AVIVA_2018_Informacje_o_produkcie
5. AVIVA_2018_Grono_warianty
6. AVIVA_2018_zgoda_Uczestnika

Wyjaśnienie:
pkt 1 - 3 - Wraz z warunkami ogólnymi ubezpieczenia i koniecznym ich uzupełnieniem w Postanowieniach dodatkowych przedstawiamy tabelę uszczerbków wg której wypłacane są świadczenia.
pkt 4 - oddzielnie pokazane strony z Ogólnych warunków które zawierają podstawowe informacje o ubezpieczeniu
pkt 5 - kolorowa ulotka w przystępny sposób pokazująca działanie ubezpieczenia oraz dostępne warianty - Uwaga! możliwość wyboru różnych wariantów w jednej polisie.
pkt 6 - zgoda Uczestnika (rodzica w przypadku niepełnoletnich) której wyrażenie w praktyczny sposób następuje przez fakt wpłacenia składki. Przy informacji o nr konta do składek zamieścimy krótka
informację o tym, że Uczestnik wpłacając potwierdza fakt zapoznania się z warunkami ogólnymi.
"Uwaga! - w polisie mogą funkcjonować wszystkie warianty - wybór wariantu jest sprawą indywidualną Uczestnika i następuje przez wpłacenie składki odpowiedniej dla wybranego wariantu i opis przelewu".

Sposób zawarcia ubezpieczenia:
Po wybraniu wariantu prosimy o dokonanie przelewu na kwotę z wybranego wariantu do dnia 31.10.2018
na konto nr: 89 1030 1944 7043 1000 5005 7340
dla: Aviva T.U.O. S.A ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa.
Uwaga! W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko na każde z Nich należy zrobić oddzielny przelew.
W opisie należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza.
Wysłanie przelewu jest potwierdzeniem faktu zapoznania się z zamieszczonymi na stronie Szkoły
warunkami ogólnymi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW na ROK 2018/2019.

Dodatkowych informacji o ubezpieczeniu udzielają Agenci Aviva:
Marta Zajączkowska 501732669
Piotr Graliński tel. 601264771