Paszporty dziadków dowody tożsamości

Paszporty dziadków dowody tożsamości

Odradzająca się Polska borykała się z wieloma trudnościami. Trzeba było szybko zorganizować władze państwowe, administrację, wojsko, sądownictwo.
Polska nie miała jednoznacznie wytyczonych granic, zrujnowany był przemysł, szalała epidemia hiszpanki.
Scalić trzeba było ziemie trzech zaborów. Dzieci powinny pójść do polskiej szkoły.
Po odzyskaniu niepodległości w Warszawie było 40% analfabetów  (w skali kraju procent ten był znacznie wyższy).
Ludzie chcieli zawierać małżeństwa, podpisywać akty notarialne i umowy handlowe.
A to wszystko wymagało posługiwania się dowodami tożsamości. Traciły ważność te, wydane wcześniej.