Nekrolog z roku 1968

Nekrolog z roku 1968

W sierpniu1968 roku wojska Układu Warszawskiego weszły do Czechosłowacji. Interwencja spowodowała napięcie międzynarodowe, Polacy z napięciem słuchali Radia Wolna Europa, oficjalna propaganda mówiła o bratniej pomocy braciom Czechosłowakom. W tym napiętym politycznie okresie inżynier Janusz Gędziorowski miał służbowo wyjechać do czeskiej Pragi. Nie udało się wyjazdu odwołać, stawanie po stronie interwentów budziło wewnętrzny konflikt. W czasie pobytu okazało się, że Czechosłowacy, myślący pragmatycznie umieli odróżnić emocje polityczne od relacji z zaprzyjaźnionymi Polakami. Znając powstańczą przeszłość i brak politycznego zaangażowania swojego gościa ( inżynier Gędziorowski był jednym z niewielu bezpartyjnych fachowców, którzy przyjeżdżali do Pragi) opowiadali mu o pierwszych, dramatycznych dniach interwencji oraz ofiarowali szczególny nekrolog, przywieziony nielegalnie do Polski