Okupacyjna kennkarta

Okupacyjna kennkarta

W okresie okupacji niemieckiej obowiązywały na terenie Generalnej Guberni nowe dokumenty tożsamości.
Ten należał do Bohdana Gędziorowskiego ( jego paszport też jest eksponatem muzeum). W czasie wojny prowadził sklep