Przed wybuchem II wojny

Przed wybuchem II wojny


Wczesną wiosną 1939 roku powszechnie wierzono, że wojny nie będzie.
Powtarzano znane propagandowe hasło, że Polacy nie oddadzą nawet guzika od munduru, że są silni, zwarci i gotowi.
Tę gotowość potwierdzają dwa świadectwa ukończenia przez Zofię Gędziorowską kursów obrony przeciwlotniczej i organizowanego przez PCK udzielania pierwszej pomocy.