Ludwik Hirszfeld

 Ludwik Hirszfeld - człowiek z Saskiej Kępy

Prezentacja minionego i współczesnego dorobku naukowego naszych rodaków pozwala zrozumieć, jak istotny wkład w światowe dziedzictwo kulturowe ma Polska.
W czasie obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości uczniowie przedstawiali sylwetki wybitnych polskich uczonych.
Wśród nich był Ludwik Hirszfeld - człowiek z Saskiej Kępy.
Zasłużył się on dla polskiej i światowej nauki poprzez między innymi ustaleniem prawa dziedziczenia grupy krwi, wyznaczeniem czynnika Rh oraz przyczyn konfliktu serologicznego, opracowaniem metody ratowania noworodków zagrożonych chorobą hemolityczną.
Na zakończenie prezentacji na jego temat słuchacze mogli sprawdzić swoją wiedzę w quizie oraz grze pt.:
Znajdź grupę krwi, dla której możesz być biorcą lub dawcą.