Uroczystości

Uroczystości

9.11.2018 punktualnie o godzinie 11.11 wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły spotykają się w Sali gimnastycznej.


Pada komenda baczność i rozlegają słowa Jeszcze Polska nie zginęła.


Śpiewają wszyscy ci, którzy już obejrzeli program słowno-muzyczny i ci, którzy uczestniczyli w lekcjach okolicznościowych prowadzonych przez nauczycieli i kolegów oraz w lekcjach wychowawczych i czytelniczej masie krytycznej. Po chwili podniosłej zadumy zamiana.
Szkolny dzień kończy się znów w sali gimnastycznej.
I tak jak poprzednio występy uczniowskie poprzedza wystąpienie Joanny Wolfram o bohaterach polskiej drogi ku niepodległości.
Pani profesor mówi przede wszystkim o mniej powszechnie znanym prezydencie Warszawy z czasów okupacji niemieckiej
i pierwszych lat odradzającego się państwa Piotrze Drzewieckim.
Jego postawa, zaangażowanie w sprawy publiczne i pracowitość przypominają etos patrona naszej szkoły Bolesława Prusa.