Matura Międzynarodowa

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informuję, że XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa pomyślnie zakończyło proces akredytacji prowadzony przez International Baccalaureate Organization i zostało wpisane na listę szkół uprawnionych do realizacji programu matury międzynarodowej IB DP. Otwiera to drogę organowi prowadzącemu szkołę do złożenia wniosku do Ministra Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w naszym Liceum.


Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji zadań przygotowujących szkołę do akredytacji składam Burmistrzowi Dzielnicy Praga - Południe Panu Tomaszowi Kucharskiemu i jego zastępcy Panu Jarosławowi Karczowi oraz pracownikom Wydziału Oświaty i Wychowania i Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty .

Gratuluję Nauczycielom i serdecznie dziękuję Rodzicom i Uczniom zaangażowanym w projekt.

Anna Naja


https://www.ibo.org/school/060271/