UBEZPIECZENIE NNW

UBEZPIECZENIE  NNW 2018/2019

 


Ubezpieczenie Uczniów naszej Szkoły objęło te osoby które wpłaciły wymaganą składkę za dany wariant.
Polisa:
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - GRONO - POLISA NR: 100050057340
OKRES UBEZPIECZENIA:
od 01 września 2018 do 31 sierpnia 2019
Szczegóły każdego z wariantów znajdują się w zamieszczonym dokumencie polisy.

Obsługa ubezpieczenia
Informacje dotyczące zakresu oraz bieżącą pomoc w sprawach związanych z ubezpieczeniem można uzyskać u Agentów prowadzących pod telefonami:
Piotr Graliński 601 26 47 71
Marta Zajączkowska 501 732 669
lub pod adresami poczty elektronicznej:
zajaczkowska.marta@aviva.com.pl
gralinski.piotr@aviva.com.pl

Osoby zainteresowane szerszym dostępem do informacji o polisie proszone są o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie formularza przystąpienia do specjalnego Panelu dla Klientów Aviva pt. MojaAviva. Następnie należy wysłać go do Agentów prowadzących na jeden z podanych adresów email. Formularz zamieszczamy poniżej. /Aviva_formularz danych kontaktowych/

Zgłaszanie i realizacja roszczeń.
W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem prosimy kontaktować się z Agentami prowadzącymi lub z infolinią Aviva - tel. 22 557 44 44. Osoby posiadające dostęp do Panelu MojaAviva mogą skorzystać z jednej z jego funkcji.
Szczegółowa instrukcja zgłaszania roszczeń znajduje się w załączonej instrukcji / Aviva_jak zgłaszać roszczenie /. Zamieszczamy także formularz zgłoszenia roszczenia. / Zgloszenie_szkody_na_osobie_NNW_szkolne_formularz /.

Aviva_formularz danych kontaktowych

Aviva_jak zgłaszać roszczenie

Polisa Grono nr 100050057340_do_zamieszczenia

Zgloszenie_szkody_na_osobie_NNW_szkolne

 Przystąpienie do ubezpieczenia w późniejszym terminie
Osoby zainteresowane przystąpieniem do ubezpieczenia dla Uczniów w trakcie roku szkolnego proszone są o kontakt z Agentami prowadzącymi.1. AVIVA_2018_OWU GRONO KP ZUTU
2. AVIVA_2018_Postanowienia_dodatkowe
3. AVIVA_2018_Tabele_procentowego_uszczerbku_na_zdrowiu_NW
4. AVIVA_2018_Informacje_o_produkcie
5. AVIVA_2018_Grono_warianty
6. AVIVA_2018_zgoda_Uczestnika

Wyjaśnienie:
pkt 1 - 3 - Wraz z warunkami ogólnymi ubezpieczenia i koniecznym ich uzupełnieniem w Postanowieniach dodatkowych przedstawiamy tabelę uszczerbków wg której wypłacane są świadczenia.
pkt 4 - oddzielnie pokazane strony z Ogólnych warunków które zawierają podstawowe informacje o ubezpieczeniu
pkt 5 - kolorowa ulotka w przystępny sposób pokazująca działanie ubezpieczenia oraz dostępne warianty - Uwaga! możliwość wyboru różnych wariantów w jednej polisie.
pkt 6 - zgoda Uczestnika (rodzica w przypadku niepełnoletnich) której wyrażenie w praktyczny sposób następuje przez fakt wpłacenia składki. Przy informacji o nr konta do składek zamieścimy krótka
informację o tym, że Uczestnik wpłacając potwierdza fakt zapoznania się z warunkami ogólnymi.
"Uwaga! - w polisie mogą funkcjonować wszystkie warianty - wybór wariantu jest sprawą indywidualną Uczestnika i następuje przez wpłacenie składki odpowiedniej dla wybranego wariantu i opis przelewu".

Sposób zawarcia ubezpieczenia:
Po wybraniu wariantu prosimy o dokonanie przelewu na kwotę z wybranego wariantu do dnia 31.10.2018
na konto nr: 89 1030 1944 7043 1000 5005 7340
dla: Aviva T.U.O. S.A ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa.
Uwaga! W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko na każde z Nich należy zrobić oddzielny przelew.
W opisie należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza.
Wysłanie przelewu jest potwierdzeniem faktu zapoznania się z zamieszczonymi na stronie Szkoły
warunkami ogólnymi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW na ROK 2018/2019.

Dodatkowych informacji o ubezpieczeniu udzielają Agenci Aviva:
Marta Zajączkowska 501732669
Piotr Graliński tel. 601264771

Informacja dla osób które nie zdążyły wpisać się na listę przystępujących do ubezpieczenia lub tych, które nie są pewne czy się na nią wpisały.
Zgodnie z wiadomością otrzymaną od Ubezpieczyciela warunkiem koniecznym objęcia Dziecka ubezpieczeniem szkolnym Grono jest:
- przysłanie do dnia 12 października 2018 skanu/zdjęcia 'Oświadczenia dla opiekunów' na jeden z poniższych adresów:
zajaczkowska.marta@aviva.com.pl
gralinski.piotr@aviva.com.pl
Można także przysłać zdjęcie tego Oświadczenia na nast. numer telefonu:
Marta Zajączkowska - 501 732 669
Piotr Graliński - 601 264 771

- wpłacenie składki do dnia 31.10.2018 r.
Osoby nie wpisane na listę które nie złożą wspomnianego Oświadczenia nie będą objęte ubezpieczeniem.

Bezpośrednie wpisanie się na listę  możliwe jest w Szkole w pok.216 do dnia 12.10.2018 r.