IX Twórcze Spotkania Humanistyczne

W dniach 19, 20 i 21 marca w XXXV LO im. Bolesława Prusa trwają IX Twórcze Spotkania Humanistów

 

Uczniowie uczestniczą w warsztatach i przysłuchują się wykładom, biorą udział w konkursach.

O perspektywach humanistyki i humanistów mówili zaproszeni goście: dr Mateusz Konieczny i dr Jacek Drozda. Uczestnicy dwugodzinnych warsztatów dziennikarza pana Grzegorza Sajóra analizowali przykłady mowy nienawiści i szukali metod uwolnienia od niej przestrzeni komunikacji społecznej.
Pani Iza Grochowska - Tomasik mówiła uczniom o ABC ochrony danych.           

Dzięki współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się czternaście godzin zajęć.
W tym roku koncentrowały się przede wszystkim na zagadnieniach języka, retoryce i manipulacji.
Kontaktom ze Stowarzyszeniem Etnograficznym zawdzięczamy trzy spotkania uczniów w ramach programu „Okiem etnologa”.
Pan Stefan Sawicki ze Strefy Młodych z uniwersytetu SWPS poprowadził sześć godzin zajęć m.in. poświęconych m.in. zarządzaniu czasem.

Warsztaty eco – dyeing zaprezentowała pani Marzena Bigaj. Maksymilian Mac wprowadzał uczniów w tajniki scenografii.
Łukasz Paziewski i Zofia Szklarska dali koncert. Wystawę rysunków przygotowały uczennice z klas IC, IIC i IIIC.

W planie jest jeszcze publikacja felietonów uczniów klas II.

 

Te dni to w naszej szkole prawdziwa uczta intelektualna i święto sztuki.