Rush Tournament ZDZ Ciechanów

Centrum Kształcenia w Ciechanowie Zakładu Doskonalenia w Warszawie wraz z Krajową
Federacją Sportów Elektronicznych pragnie serdecznie zaprosić uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich do wzięcia udziału w III Edycji
turnieju Rush Tournament ZDZ Ciechanów.

Wpisowe od drużyny wynosi 50 zł, które pokrywają uczestnicy turnieju. Sposób
płatności wpisowego jest opisany w regulaminie par. 2 pkt. 3

W turnieju mogą wziąć udział drużyny, których zawodnicy są uczniami szkół w obrębie
100 km od siedziby organizatora, bez ograniczenia na ilość drużyn zapisanych z
jednej szkoły lub drużyn mieszanych. Drużyny mogą zgłaszać się w dwóch kategoriach
wiekowych:
1) uczniowie szkół podstawowych(klasy 7 i 8) i gimnazjalnych,
2) uczniowie szkół średnich

W pierwszej kategorii wiekowej nie mogą brać udział osoby z drugiej kategorii
wiekowej, nawet w przypadku gdyby byłaby to mniejszość w drużynie.
W drugiej kategorii wiekowej mogą brać osoby z pierwszej kategorii wiekowej pod
warunkiem, że ilość osób aktywnie grających z kategorii 1 na dany mecz nie
przekroczy 2 osób.

Regulamin:
https://docs.google.com/document/d/1K-2a-Qq-Q04nZt7ove8b7CWD4bGIcgMXgn3WeFIIbXQ/edit?usp=sharing

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/xe6XKV9vawVkj2zg8

Harmonogram:
- koniec zapisów do 6 czerwca
- kwalifikacje od 7 do 9 czerwca
- finał lanowy 15 czerwca

Serdecznie prosimy o przekazanie informacji o turnieju uczniom Państwa szkoły. W
razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się drogą mailową lub telefonicznie
pod numerem: +48 530 812 200.