IX Twórcze Spotkania Humanistów

IX Twórcze Spotkania Humanistów 19 – 22 marca 2019 – serwis fotograficzny 

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach i przysłuchiwali się wykładom.  |
O perspektywach humanistyki i humanistów mówili zaproszeni goście: dr Mateusz Konieczny i dr Jacek Drozda. Uczestnicy dwugodzinnych warsztatów dziennikarza pana Grzegorza Sajóra analizowali przykłady mowy nienawiści i szukali metod uwolnienia od niej przestrzeni komunikacji społecznej.  
Dzięki współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się czternaście godzin zajęć. W tym roku koncentrowały się przede wszystkim na zagadnieniach języka, retoryce i manipulacji. Między innymi pani Małgorzata Talipska mówiła o kulturze głuchych (tłumaczył pan Bernard Kinow).  Kontaktom ze Stowarzyszeniem Etnograficznym zawdzięczamy trzy spotkania uczniów w ramach programu „Okiem etnologa”. Pani Dominika Misiak wprowadzała uczniów w tajniki etnomuzykologii. Pani  Karolina Wróbel-Bardzik  Razem z uczniami odpowiadała na pytanie:
Dlaczego warto badać relacje między naturą a kulturą?  Pan Stefan Sawicki ze Strefy Młodych z uniwersytetu SWPS poprowadził zajęcia poświęcone
m.in. zarządzaniu czasem.  Warsztaty eco – dyeing zaprezentowała pani Marzena Bigaj.  Maksymilian Mac wprowadzał uczniów w tajniki scenografii. Łukasz Paziewski i Zofia Szklarska dali koncert.