Wrzesień 1939

 Wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji ipn.gov.pl
 
W naszej szkole tuż przy Czytelni - Strefie Ciszy można zobaczyć wystawę przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i agresji sowieckiej na Polskę.   Wykorzystane zdjęcia pochodzą z Archiwum IPN, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Centralnego Archiwum Wojskowego, Ilustrowanego Kuriera Codziennego, Wiener Illustrierte, Bundesarchiv, Politisches Archiv des Auwärtigen Amt, Imperial War Museum, Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz prywatnych zbiorów  Juliena Bryana.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do obejrzenia wystawy.   21 października zostanie przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy o kampanii wrześniowej oraz specjalny quiz związany z wystawą.