Badacz wody

Warszawska gala międzynarodowego programu edukacyjnego Badacz Wody

 

W piątek 25 października 2019 w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji -Filtry Warszawskie odbyło się uroczyste podsumowanie
międzynarodowego projektu Badacz Wody, wspieranego przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Głównymi celami wydarzenia było: Pokazanie
zaangażowania uczestników w działania związane z realizacją programu w minionym roku szkolnym oraz docenienie odniesionych przez
uczniów sukcesów; Podkreślenie, że polskie szkoły są częścią globalnej sieciBadaczy Wody; Nasza szkoła została jedną z pięciu szkół w Polsce najlepiej
realizujących wyżej wymieniony program edukacyjny w 2018/2019. Po wręczeniunagród dodatkową atrakcją było zwiedzanie filtrów warszawskich.

październik 2019