Wytyczne dot. organizacji pracy szkoły i postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego

Szanowni Rodzice,
uprzejmie informuj─Ö, ze od 1 wrze┼Ťnia 2020 r. do szko┼éy ucz─Öszcza─ç mog─ů wy┼é─ůcznie:
1) uczniowie bez objaw├│w wskazuj─ůcych na infekcj─Ö dr├│g oddechowych,
2) uczniowie, kt├│rych domownicy nie przebywaj─ů na kwarantannie, w izolacji
domowej lub izolacji.

Przypominam, ┼╝e w drodze do i ze szko┼éy uczniowie zobowi─ůzani s─ů do
przestrzegania aktualnych przepis├│w prawa dotycz─ůcych zachowania w przestrzeni
publicznej, a po przyj┼Ťciu do szko┼éy konieczna jest dezynfekcja r─ůk.
Informuj─Ö, ┼╝e obowi─ůzuje:
1) nakaz os┼éaniania ust i nosa oraz dezynfekcji r─ůk w przestrzeniach wsp├│lnych,
2) nakaz przynoszenia własnych posiłków i napojów (szkoła nie będzie korzystała
z dotychczas przyj─Ötych rozwi─ůza┼ä),
3) zakaz przynoszenia przez uczniów do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,
4) nakaz posiadania własnych podręczników i przyborów,
5) zakaz udost─Öpniania przybor├│w, podr─Öcznik├│w innym uczniom,
6) nakaz cz─Östego mycia r─ůk.

ZOBOWI─äZUJ─ś PA┼âSTWA (RODZIC├ôW/OPIEKUN├ôW PRAWNYCH)
do przekazania wychowawcy klasy 1 wrze┼Ťnia 2020 r. za po┼Ťrednictwem dziecka lub
przesłanie na adres szkoły sekretariat@prus.edu.pl :
1) danych umo┼╝liwiaj─ůcych szybk─ů komunikacj─Ö z rodzicem/prawnym opiekunem
(numery telefon├│w, adresy email obojga rodzic├│w/prawnych opiekun├│w),
2) pisemnej zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.

Z powa┼╝aniem,
Anna Naja

 

   Warszawa, 25.08.2020r. 

Procedura organizacji pracy XXXV Liceum Og├│lnokszta┼éc─ůcego z Oddzia┼éami Dwuj─Özycznymi im. Boles┼éawa Prusa w Warszawie

 

I. Cel opracowania procedury

Celem procedury jest okre┼Ťlenie zasad organizacji pracy szko┼éy w zwi─ůzku z zagro┼╝eniem zaka┼╝enia
wirusem SARS-CoV-2 i okre┼Ťlenie dzia┼éa┼ä prewencyjnych maj─ůcych na celu unikni─Öcie rozprzestrzeniania si─Ö wirusa. Obowi─ůzek stosowania procedury wchodzi i ┼╝ycie z dniem rozpocz─Öcia zaj─Ö─ç od 1 wrze┼Ťnia 2020r. Zastrzega si─Ö zmian─Ö procedury w przypadku zmiany strefy obszaru na ┼╝├│┼ét─ů lub czerwon─ů.

 II. Zakres procedury

Procedur─Ö nale┼╝y stosowa─ç na terenie XXXV Liceum Og├│lnokszta┼éc─ůcym z Oddzia┼éami Dwuj─Özycznymi
im. Bolesława Prusa w Warszawie.

 III. Osoby odpowiedzialne za przestrzeganie procedury

Dyrektor, pracownicy szko┼éy, uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni uczni├│w XXXV Liceum Og├│lnokszta┼éc─ůcym z Oddzia┼éami Dwuj─Özycznymi im. Boles┼éawa Prusa

  IV. Postanowienia og├│lne

 1. Do szkoły może przychodzić tylko:

a)    ucze┼ä/pracownik zdrowy, bez objaw├│w wskazuj─ůcych na infekcj─Ö dr├│g oddechowych,

b)    ucze┼ä/pracownik, kt├│rego domownicy nie przebywaj─ů na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 Ucze┼ä mo┼╝e by─ç przyprowadzany do szko┼éy i z niej odbierany przez opiekun├│w bez objaw├│w chorobowych wskazuj─ůcych na infekcj─Ö dr├│g oddechowych.

 1. Przez objawy, o kt├│rych mowa w pkt. 1a) i pkt. 2) rozumie si─Ö:          
  podwy┼╝szon─ů temperatur─Ö cia┼éa,

a)    b├│l g┼éowy i mi─Ö┼Ťni,
b)    b├│l gard┼éa,
c)    kaszel,
d)    duszno┼Ťci i problemy z oddychaniem,
e)    uczucie wyczerpania,
f)     brak apetytu.

 1. Nale┼╝y ograniczy─ç na terenie szko┼éy przebywanie os├│b z zewn─ůtrz, a je┼Ťli ich obecno┼Ť─ç jest niezb─Ödna zobowi─ůza─ç do stosowania ┼Ťrodk├│w ochronnych (os┼éona nosa i ust, r─Ökawiczki jednorazowe lub dezynfekcja r─ůk).
 2. Przebywanie os├│b z zewn─ůtrz na terenie szko┼éy mo┼╝liwe jest tylko w wyznaczonym przez Dyrektora miejscu, tj. w holu g┼é├│wnym przy recepcji.
 3. Obowi─ůzuje ca┼ékowity zakaz przebywania na terenie szko┼éy os├│b z zewn─ůtrz z objawami wskazuj─ůcymi na infekcj─Ö dr├│g oddechowych, o kt├│rych mowa w pkt. 3).
 4. Wychowawcy klas ustalaj─ů sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej i e-mailowej z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia.
 5. W razie konieczno┼Ťci wychowawca/nauczyciel informuje sekretariat uczniowski, kt├│ry kontaktuje si─Ö z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia.
 6. Ucze┼ä do czasu przybycia opiekuna zostaje pod nadzorem nauczyciela (zachowuj─ůc przy tym odleg┼éo┼Ť─ç min. 2m) odizolowany w bezpiecznym wyznaczonym do tego miejscu tj. pomieszczeniu nr 062 zlokalizowanym na parterze budynku w  bezpo┼Ťredniej odleg┼éo┼Ťci od gabinetu piel─Ögniarki.
 7. W przypadku pracownik├│w powy┼╝ej 60 roku ┼╝ycia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, kt├│re zaliczaj─ů osob─Ö do grupy podwy┼╝szonego ryzyka, w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci, nale┼╝y stosowa─ç rozwi─ůzania minimalizuj─ůce ryzyko zaka┼╝enia, tj. nieanga┼╝owanie w dy┼╝ury podczas przerw mi─Ödzylekcyjnych. Pracownikom administracji z tej grupy ryzyka mo┼╝na poleci─ç prac─Ö zdaln─ů.

 V. Higiena i dezynfekcja

 1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szko┼éy zobowi─ůzani s─ů do przestrzegania najwy┼╝szych
  standard├│w higienicznych tj. dezynfekcji i cz─Östego mycia r─ůk, w szczeg├│lno┼Ťci po przyj┼Ťciu do szko┼éy, przed jedzeniem, po powrocie ze ┼Ťwie┼╝ego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. Na terenie szko┼éy obowi─ůzuj─ů og├│lne zasady higieny, tj. obowi─ůzkowa ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Nakazane jest noszenie maseczek lub przy┼ébic w przestrzeniach wsp├│lnych, od momentu wej┼Ťcia do szko┼éy, a┼╝ do momentu wej┼Ťcia do sali lekcyjnej. Ochron─Ö ust i nosa musimy stosowa─ç r├│wnie┼╝ w trakcie przerw mi─Ödzylekcyjnych, obecno┼Ťci przy szafkach czy w sanitariatach.
 3. Szko┼éa wyposa┼╝ona jest w ┼Ťrodki dezynfekuj─ůce niezb─Ödne do odka┼╝ania pomocy dydaktycznych
  i element├│w sta┼éych wyposa┼╝enia oraz ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce do dezynfekcji r─ůk. Karty charakterystyk tych produkt├│w s─ů og├│lnodost─Öpne dla pracownik├│w uczni├│w  oraz ich rodzic├│w/opiekun├│w prawnych  i znajduj─ů si─Ö w recepcji szko┼éy.
 4. Szko┼éa wyposa┼╝ona jest w bezdotykowy termometr. W przypadku posiadania innych termometr├│w ni┼╝ bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po ka┼╝dym u┼╝yciu. Pracownicy oraz uczniowie przeprowadzaj─ů obowi─ůzkowe badanie temperatury os├│b (uczni├│w, pracownik├│w) wchodz─ůcych na teren szko┼éy. Badanie przeprowadzane jest na szyi, czole lub nadgarstku dla zachowania poprawno┼Ťci wynik├│w.
 5. Nale┼╝y ┼Ťci┼Ťle przestrzega─ç zalece┼ä producenta ┼Ťrodka dezynfekuj─ůcego, zw┼éaszcza w zakresie czasu niezb─Ödnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiot├│w i pomieszcze┼ä. Informacje zawarto w przekazanych przez dostawc├│w kartach charakterystyk udost─Öpnionych pracownikom.
 6. Na terenie szko┼éy przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porz─ůdkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czysto┼Ťci w salach lekcyjnych, pomieszcze┼ä sanitarno-higienicznych, ci─ůg├│w komunikacyjnych, powierzchni dotykowych ÔÇô por─Öczy, klamek i powierzchni p┼éaskich, w tym blat├│w w salach i pomieszczeniach spo┼╝ywania posi┼ék├│w, klawiatur i w┼é─ůcznik├│w.
 7. Po wej┼Ťciu do budynku szko┼éy wszystkie osoby zobowi─ůzane s─ů do dezynfekcji r─ůk. Informacja o takim obowi─ůzku wraz z instrukcj─ů zamieszczona jest przy wej┼Ťciu. W celu zapewnienia sprawnego wej┼Ťcia do szko┼éy (ocena stanu zdrowotnego ucznia oraz pomiar temperatury) b─Öd─ů wykorzystywane trzy wej┼Ťcia tj. g┼é├│wne, od strony ul. Zwyci─Özc├│w oraz od parkingu szkolnego.
 8. Przy wej┼Ťciach do szko┼éy umieszczono numery telefon├│w do w┼éa┼Ťciwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddzia┼éu zaka┼║nego szpitala i s┼éu┼╝b medycznych. Kierownik gospodarczy - odpowiada za kontrol─Ö utrzymania czysto┼Ťci i oznakowanie szko┼éy materia┼éami informacyjnymi.
 9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych nale┼╝y wywiesi─ç plakaty z zasadami prawid┼éowego mycia r─ůk, a przy dozownikach z p┼éynem plakaty informuj─ůce o obowi─ůzku dezynfekcji r─ůk.
 10. W szkole na ka┼╝dej kondygnacji w okolicy klatki schodowej rozmieszczone zostan─ů specjalne kosze, do kt├│rych nale┼╝y wrzuca─ç odpady w postaci: maseczek, r─Ökawiczek.
 11. Z sal lekcyjnych, pracowni oraz ci─ůg├│w komunikacyjnych, w kt├│rej przebywaj─ů uczniowie, usuwa si─Ö przedmioty i sprz─Öty, kt├│rych nie mo┼╝na skutecznie umy─ç, upra─ç lub zdezynfekowa─ç. Przybory do ─çwicze┼ä (pi┼éki, skakanki, obr─Öcze itp.) wykorzystywane podczas zaj─Ö─ç nale┼╝y dok┼éadnie czy┼Ťci─ç lub dezynfekowa─ç po ka┼╝dym u┼╝yciu. Za dezynfekcj─Ö przybor├│w sportowych odpowiadaj─ů nauczyciele wf-u.

 

VI. Organizacja pracy szkoły

 1. Zapewnia si─Ö tak─ů organizacj─Ö pracy szko┼éy, kt├│ra ograniczy gromadzenie si─Ö poszczeg├│lnych grup uczni├│w na terenie szko┼éy:  

Ô«Ü            Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Liczba os├│b przebywaj─ůcych w ┼éazience mo┼╝e by─ç mniejsza b─ůd┼║ r├│wna ilo┼Ťci kabin przewidziana dla tego pomieszczenia. W pomieszczeniu umieszcza si─Ö instrukcje mycia oraz dezynfekcji r─ůk jak r├│wnie┼╝ plakaty informuj─ůce o zachowaniu odst─Öpu od innych u┼╝ytkownik├│w. Pomieszczenia s─ů dezynfekowane po ka┼╝dej przerwie oraz systematycznie  wietrzone.

Ô«Ü          Sale lekcyjne

 Organizacja nauki b─Ödzie odbywa┼éa si─Ö w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci w tych samych salach dla danej klasy     w trakcie dnia nauki. Z sal zostan─ů usuni─Öte pomoce dydaktyczne, kt├│rych dezynfekcja nie b─Ödzie mo┼╝liwa. Wchodz─ůc do sali lekcyjnej, uczniowie zobowi─ůzani s─ů do dezynfekcji r─ůk. Dozowniki umieszcza si─Ö w salach na pierwszej ┼éaweczce zlokalizowanej przy drzwiach wej┼Ťciowych do sali.  W przypadku konieczno┼Ťci organizacji zaj─Ö─ç w grupach, grupach mi─Ödzyoddzia┼éowych, zaj─Öcia mog─ů odbywa┼éy si─Ö w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach m.in. sala i hala gimnastyczna, kt├│rych powierzchnia umo┼╝liwia zlokalizowanie os├│b z r├│┼╝nych klas w bezpiecznej odleg┼éo┼Ťci od siebie.

Ô«Ü        Korytarze (ci─ůgi komunikacyjne) / przerwy mi─Ödzylekcyjne

Uczniowie oraz nauczyciele w trakcie przerw mi─Ödzylekcyjnych przebywaj─ů w maseczkach lub przy┼ébicach. Nale┼╝y ogranicza─ç do minimum ruch uczni├│w po szkole ÔÇô pomi─Ödzy pi─Ötrami, korytarzami.  Ka┼╝dorazowo po zako┼äczonej przerwie pracownicy obs┼éugi wietrz─ů korytarz oraz dezynfekuj─ů powierzchnie wsp├│lne, klamki, balustrady. W miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci na korytarzach b─Ödzie przebywa┼éa zmniejszona liczba os├│b ÔÇô dopuszcza si─Ö  regulowanie przerw dla klas odbywaj─ůcych zaj─Öcia w 2 godzinnych blokach dydaktycznych. Na korytarz w trakcie przerw wychodzi co druga klasa, tak aby zminimalizowa─ç ilo┼Ť─ç uczni├│w na korytarzach. Grupa/klasa pozostaj─ůca na przerwie w sali  pozostaje pod opiek─ů nauczyciela ucz─ůcego. W miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci przerwy mo┼╝na organizowa─ç na ┼Ťwie┼╝ym powietrzu ÔÇô dla klas, kt├│re mia┼éy lub b─Öd─ů mia┼éy zaj─Öcia WF lub klas zlokalizowanych na parterze i I pierwszym pi─Ötrze, tak aby unikn─ů─ç przemieszczania si─Ö uczni├│w po szkole z g├│rnych kondygnacjach. Uczniowie przebywaj─ů na powietrzu pod opiek─ů nauczyciela.

Ô«Ü        Wychowanie fizyczne

Zaj─Öcia wychowania fizycznego w przypadku sprzyjaj─ůcych warunk├│w organizowane b─Öd─ů na ┼Ťwie┼╝ym powietrzu. Wszystkie urz─ůdzenia sportowe, z kt├│rymi b─Öd─ů mieli kontakt uczniowie s─ů dezynfekowane po zako┼äczeniu zaj─Ö─ç. Za dezynfekcj─Ö odpowiadaj─ů nauczyciele wf-u,

Ô«Ü        Bibliotek szkolna

W pomieszczeniu biblioteki szkolnej mo┼╝e przebywa─ç maksymalnie dw├│ch uczni├│w. Dla wypo┼╝yczanych ksi─ů┼╝ek obowi─ůzuje okres minimum dwudniowej karencji. Osoba wypo┼╝yczaj─ůca ksi─ů┼╝k─Ö zamawia j─ů za po┼Ťrednictwem e-dziennika. Osoba zwracaj─ůca ksi─ů┼╝k─Ö pozostawia j─ů w ICIM i informuje o tym fakcie nauczyciela bibliotekarza.

Ô«Ü        Pracownia informatyczna

Uczniowie na zaj─Öciach zak┼éadaj─ů r─Ökawiczki. Ka┼╝dorazowo po zako┼äczonych zaj─Öciach nauczyciel zobowi─ůzany jest zdezynfekowa─ç urz─ůdzenia komputerowe m.in. klawiatury, myszki, monitory, pod┼éokietniki krzese┼é itp.

Ô«Ü        Gabinet medycyny szkolnej

W gabinecie medycyny szkolnej mo┼╝e przeby─ç tylko jeden ucze┼ä. Przy gabinecie zorganizowano pomieszczenie (nr 061), do kt├│rego b─Öd─ů oddelegowane osoby w przypadku podejrzenia koronawirusa do czasu odebrania przez opiekuna.

 

 1. Ucze┼ä posiada w┼éasne przybory i podr─Öczniki, kt├│re w czasie zaj─Ö─ç mog─ů znajdowa─ç si─Ö na stoliku szkolnym, w torbie/plecaku ucznia.
 2. Uczniowie nie udost─Öpniaj─ů innym uczniom swoich podr─Öcznik├│w i przybor├│w.
 3. Ucze┼ä nie powinien zabiera─ç ze sob─ů do szko┼éy zb─Ödnych przedmiot├│w.

 

VII. Post─Öpowanie w przypadku podejrzenia zaka┼╝enia u ucznia.

 

 1. Je┼╝eli ucze┼ä przejawia niepokoj─ůce objawy choroby nale┼╝y odizolowa─ç je w odr─Öbnym pomieszczeniu (sala nr 061) z zapewnieniem min. 2 m odleg┼éo┼Ťci od osoby sprawuj─ůcej nadz├│r nad uczniem
 2. Ucze┼ä znajduje si─Ö pod opiek─ů pracownika szko┼éy wyznaczonego przez Dyrektora Liceum
 3. Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała:

Ô«Ü      je┼╝eli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38┬░C lub wy┼╝ej ÔÇô nale┼╝y (powiadomi─ç rodzic├│w ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szko┼éy) i przypomnie─ç
o obowi─ůzku skorzystania z teleporady medycznej,

Ô«Ü      je┼╝eli pomiar termometrem innym ni┼╝ bezdotykowy wynosi pomi─Ödzy 37,2┬░C-37,9┬░C i wyst─Öpuj─ů dodatkowe objawy ÔÇô nale┼╝y powiadomi─ç rodzic├│w ucznia w celu ustalenia pilnego sposobu odebrania dziecka ze szko┼éy i przypomnie─ç o obowi─ůzku skorzystania z teleporady medycznej.

 1. Rodzic po odebraniu ze szko┼éy dziecka z objawami chorobowymi, ma obowi─ůzek poinformowania Dyrektora Liceum o wyniku badania ucznia przez lekarza.
 2. Dyrektor Liceum informuje organ prowadz─ůcy (Burmistrza Dzielnicy) o podejrzeniu zaka┼╝enia ucznia.
 3. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u kt├│rego podejrzewa si─Ö zaka┼╝enie telefonicznie i/lub za po┼Ťrednictwem e-dziennika informowani s─ů o zaistnia┼éej sytuacji.
 4. Obszar, w kt├│rym porusza┼é si─Ö i przebywa┼é ucze┼ä nale┼╝y bezzw┼éocznie podda─ç gruntownemu sprz─ůtaniu i dezynfekcji.
 5. Dyrektor informuje Pa┼ästwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadz─ůcy (Burmistrza Dzielnicy) o zaistnia┼éej sytuacji.
 6. Dyrektor szko┼éy zobowi─ůzany jest do stosowania si─Ö do zalece┼ä Pa┼ästwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy nale┼╝y wdro┼╝y─ç dodatkowe procedury bior─ůc pod uwag─Ö zaistnia┼éy przypadek.
 7. Je┼Ťli zalecenia Sanepidu przekazane s─ů za pomoc─ů ┼Ťrodk├│w komunikacji elektronicznej lub za pomoc─ů innych ┼Ťrodk├│w ┼é─ůczno┼Ťci nale┼╝y sporz─ůdzi─ç notatk─Ö lub protok├│┼é.

 VIII. Post─Öpowanie w przypadku podejrzenia zaka┼╝enia u pracownika szko┼éy

 1. Pracownik, kt├│ry w czasie pracy zauwa┼╝y┼é u siebie objawy chorobowe typu: gor─ůczka, uporczywy kaszel, z┼ée samopoczucie, trudno┼Ťci w oddychaniu, b├│le g┼éowy, b├│le mi─Ö┼Ťni niezw┼éocznie informuje o tym Dyrektora Liceum, kt├│ry podejmuje nast─Öpuj─ůce dzia┼éania:
 1. kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (sala nr 062) (unikaj─ůc kontaktu z innymi osobami),
 2. zachowuj─ůc bezpieczn─ů odleg┼éo┼Ť─ç, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
 3. do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
 4. o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje Dyrektora szkoły.
 1. Obszar, w kt├│rym porusza┼é si─Ö i przebywa┼é pracownik nale┼╝y bezzw┼éocznie podda─ç gruntownemu sprz─ůtaniu i dezynfekcji.
 2. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 3. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).
 4. Dyrektor informuje Pa┼ästwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadz─ůcy o zaistnia┼éej sytuacji.
 5. Dyrektor szko┼éy zobowi─ůzany jest do stosowania si─Ö do zalece┼ä Pa┼ästwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy nale┼╝y wdro┼╝y─ç dodatkowe procedury, bior─ůc pod uwag─Ö zaistnia┼éy przypadek.
 6. Je┼Ťli zalecenia sanepidu przekazane s─ů za pomoc─ů ┼Ťrodk├│w komunikacji elektronicznej lub za pomoc─ů innych ┼Ťrodk├│w ┼é─ůczno┼Ťci, nale┼╝y sporz─ůdzi─ç notatk─Ö lub protok├│┼é.

 

IX. Post─Öpowanie w przypadku kontaktu z osob─ů podejrzan─ů o zaka┼╝enie

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

a)    ka┼╝dego pracownika szko┼éy/ rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostaj─ůcego w bezpo┼Ťrednim kontakcie z osob─ů chor─ů lub w kontakcie w odleg┼éo┼Ťci mniej ni┼╝ 2 metry przez ponad 15 minut,

b)    rozmow─Ö z osob─ů zaka┼╝on─ů twarz─ů w twarz przez d┼éu┼╝szy czas,

c)    ka┼╝d─ů osob─Ö mieszkaj─ůc─ů w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

 1. Osób, które miały kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
 1. pozostanie w domu na okres kwarantanny, prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i ┼Ťwiadome zwracanie uwagi na sw├│j stan zdrowia,
 2. poddanie si─Ö monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczeg├│lno┼Ťci udost─Öpnienie numeru telefonu w celu umo┼╝liwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odno┼Ťnie stanu zdrowia,
 3. je┼╝eli w ci─ůgu kwarantanny zauwa┼╝one zostan─ů objawy (gor─ůczka, kaszel, duszno┼Ť─ç, problemy z oddychaniem) - nale┼╝y niezw┼éocznie, telefonicznie powiadomi─ç stacj─Ö sanitarno-epidemiologiczn─ů lub zg┼éosi─ç si─Ö bezpo┼Ťrednio do oddzia┼éu zaka┼║nego lub oddzia┼éu obserwacyjno-zaka┼║nego, gdzie okre┼Ťlony zostanie dalszy tryb post─Öpowania medycznego.
 1. Pozostali pracownicy szko┼éy nie s─ů zobowi─ůzani do podejmowania szczeg├│lnych ┼Ťrodk├│w ostro┼╝no┼Ťci, chyba ┼╝e Sanepid podejmie inn─ů decyzj─Ö.
 2. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu nale┼╝─ů pracownicy, powinna zosta─ç podj─Öta we wsp├│┼épracy ze s┼éu┼╝bami sanitarnymi.

 X. Potwierdzenie zaka┼╝enia SARS-CoV-2 na terenie szko┼éy

 1. Dyrektor informuje Pa┼ästwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistnia┼éej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadz─ůcym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu, podejmuje decyzj─Ö o zmianie modelu kszta┼écenia i zastosowaniu innych ┼Ťrodkach prewencyjnych.
 2. Dyrektor szko┼éy o potwierdzeniu zaka┼╝enia u pracownika/ucznia informuje organ prowadz─ůcy (Burmistrza Dzielnicy) i kuratora o┼Ťwiaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania si─Ö w sytuacjach kryzysowych dotycz─ůcych jednostek systemu o┼Ťwiaty.
 3. W przypadku potwierdzenia zaka┼╝enia SARS-CoV-2 dyrektor szko┼éy zobowi─ůzany jest do stosowania si─Ö do zalece┼ä Pa┼ästwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy nale┼╝y wdro┼╝y─ç dodatkowe procedury bior─ůc pod uwag─Ö zaistnia┼éy przypadek.
 4. Je┼Ťli zalecenia Sanepidu przekazane s─ů za pomoc─ů ┼Ťrodk├│w komunikacji elektronicznej lub za pomoc─ů innych ┼Ťrodk├│w ┼é─ůczno┼Ťci nale┼╝y sporz─ůdzi─ç notatk─Ö lub protok├│┼é.
 5. Rekomenduje si─Ö ustalenie listy os├│b przebywaj─ůcych w kontakcie z osob─ů zaka┼╝on─ů.

 XII. Postanowienia ko┼äcowe

 1. W przypadku zaobserwowania niepokoj─ůcych objaw├│w u ucznia/pracownika niezw┼éocznie nale┼╝y powiadomi─ç telefonicznie Powiatow─ů Stacj─Ö Sanitarno-Epidemiologiczn─ů w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa.
 2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, kontakt:

Ô«Ü        Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,

Ô«Ü        Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 - 22 32 58 958,

Ô«Ü        Kontakt do biura podawczego - 22 31 07 900

Ô«Ü        Adres e-mail: koronawirus@pssewawa.pl

 1. Zastrzega si─Ö zmian─Ö procedury w przypadku obj─Öcia terenu, na kt├│rym znajduje si─Ö szko┼éa stref─ů ┼╝├│┼ét─ů lub czerwon─ů, a tak┼╝e zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, G┼é├│wnego Inspektora Sanitarnego.

  

 

WYTYCZNE

w sprawie ustalenia zasad bezpo┼Ťredniej obs┼éugi Interesant├│w  (tak┼╝e rodzic├│w uczni├│w)
 XXXV Liceum Og├│lnokszta┼éc─ůcego z Oddzia┼éami Dwuj─Özycznymi im. Boles┼éawa Prusa w Warszawie

 

Na podstawie ┬ž 15 ust. 5 w zw. z ust. 1 rozporz─ůdzenia Rady Ministr├│w z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie ustanowienia okre┼Ťlonych ogranicze┼ä, nakaz├│w i zakaz├│w w zwi─ůzku z wyst─ůpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 ze zm.) ustala si─Ö zasady bezpo┼Ťredniego kontaktu z Rodzicami uczni├│w i  Interesantami XXXV Liceum Og├│lnokszta┼éc─ůcego z Oddzia┼éami Dwuj─Özycznymi im. Boles┼éawa Prusa w Warszawie z zachowaniem nast─Öpuj─ůcych rygor├│w sanitarnych:

1)      Przyjmowanie Rodzic├│w uczni├│w i Interesant├│w przez pracownik├│w Szko┼éy nast─Öpuje wy┼é─ůcznie po wcze┼Ťniejszym um├│wieniu wizyty przy wykorzystaniu ┼Ťrodk├│w komunikacji zdalnej (telefonicznie, poczt─ů elektroniczn─ů) za po┼Ťrednictwem sekretariatu szko┼éy.

2)      przyj┼Ťcie Rodzica ucznia lub Interesanta w innym terminie, w tym o innej godzinie ni┼╝ ustalona
z pracownikiem Szko┼éy, mo┼╝e skutkowa─ç odmow─ů wej┼Ťcia na teren plac├│wki,

3)      na terenie Szko┼éy wraz z um├│wionym Rodzicem ucznia lub Interesantem nie mog─ů przebywa─ç osoby trzecie, chyba ┼╝e ich obecno┼Ť─ç jest niezb─Ödna do za┼éatwienia sprawy,

4)      wej┼Ťcie na teren Szko┼éy mo┼╝liwe jest po uprzednim zdezynfekowaniu d┼éoni dost─Öpnym ┼Ťrodkiem dezynfekuj─ůcym, w miejscu do tego wyznaczonym,

5)      przez ca┼éy czas trwania wizyty w Szkole Rodzic ucznia i Interesant zobowi─ůzany jest do zas┼éaniania nosa i ust, z wyj─ůtkami wynikaj─ůcymi z przepis├│w powszechnie obowi─ůzuj─ůcych,

6)      dopuszczalna liczba Rodzic├│w uczni├│w lub Interesant├│w przebywaj─ůcych w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie mo┼╝e by─ç wi─Öksza ni┼╝ jedna osoba ,

7)      w trakcie bezpo┼Ťredniego kontaktu z Rodzicami uczni├│w lub Interesantami pracownik Szko┼éy zobowi─ůzany jest do zas┼éaniania nosa i ust,

8)      na terenie Szko┼éy obowi─ůzuje zasada dystansowania si─Ö od innych os├│b, w tym pracownik├│w - wymagane jest zachowanie 2 m odleg┼éo┼Ťci mi─Ödzy Interesantem a pracownikiem Szko┼éy.

9)      w trakcie przebywania na terenie Szko┼éy Rodzic ucznia lub Interesant nie powinien samodzielnie przemieszcza─ç si─Ö po terenie plac├│wki,

10)   Rodzic ucznia lub Interesant, kt├│ry ma um├│wion─ů wcze┼Ťniej wizyt─Ö, czeka na pracownika  przy recepcji Szko┼éy , a po zako┼äczeniu spotkania ponownie do niego odprowadzany.

Z uwagi na bezpiecze┼ästwo Uczni├│w, Interesant├│w i pracownik├│w Szko┼éy w przypadkach budz─ůcych w─ůtpliwo┼Ť─ç co do stanu zdrowia Interesanta, w szczeg├│lno┼Ťci z uwagi na jego zewn─Ötrzne objawy chorobowe, Interesantom mo┼╝e zosta─ç uniemo┼╝liwione wej┼Ťcie na teren plac├│wki.

GODZINY PRACY SZKO┼üY: 8.00 ÔÇô 16.00

Zaleca si─Ö nast─Öpuj─ůce formy kontaktu Rodzic├│w uczni├│w:

1)      kontakt elektroniczny lub telefoniczny: sekretariat@prus.edu.pl tel. 22 617 74 13

2)      kontakt za po┼Ťrednictwem e-dziennika ÔÇ×LibrusÔÇŁ

3)      korespondencyjny, poczt─ů tradycyjn─ů na adres:

XXXV Liceum Og├│lnokszta┼éc─ůcego z Oddzia┼éami Dwuj─Özycznymi im. Boles┼éawa Prusa, 03-936 Warszawa, ul. Zwyci─Özc├│w 7/9.

Zaleca si─Ö nast─Öpuj─ůce formy kontaktu Interesant├│w:

1)      kontakt elektroniczny lub telefoniczny: sekretariat@prus.edu.pl tel. 22 617 74 13

2)      korespondencyjny, poczt─ů tradycyjn─ů na adres:

XXXV Liceum Og├│lnokszta┼éc─ůcego z Oddzia┼éami Dwuj─Özycznymi im. Boles┼éawa Prusa, 03-936 Warszawa, ul. Zwyci─Özc├│w 7/9.