O programie „Aktywna Tablica 2021”

Program skierowany do szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:

 • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Wniosek naszej szkoły w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych został zaakceptowany. W 27 listopada  2021 r.  zakupiliśmy dzięki uzyskanym środkom trzy laptopy i dwa projektory. Są one ważnym uzupełnieniem sprzętu szkolnego na co dzień wykorzystywanego w nauczaniu.

Więcej informacji o możliwościach wykorzystania TiK w praktyce szkolnej zawiera poniższy przewodnik.

Technologie_informacyjno-komunikacyjne_na_lekcjach

 Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TiK.

W ramach realizacji programu „Aktywna Tablica 2021” utworzono międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Sieć tworzą następujące placówki:

 • XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Bolesława Prusa
  w Warszawie
 • LXXII Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego w Warszawie
 • Zespół Szkół nr 12 w Warszawie
 • Zespoł Szkół Gastronomiczno – Hotelarski w Warszawie

Na spotkaniu inaugurującym sieć ustalono zasady współpracy. W ramach sieci szkół przeprowadzono 2 lekcje otwarte.

Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i motywacja do dalszych działań to najważniejsze efekty jakie osiągnięto w ramach pracy zespołu oraz we współpracy nauczycieli reprezentujących międzyszkolną sieć.

Zapoczątkowane w I półroczu 2022 r. zadania będą kontynuowane, a miarę potrzeb modyfikowane. Przyczynią się do rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli, a TiK stanie się podstawowym narzędziem wykorzystywanym w nauczaniu.

NASZE DZIAŁANIA

Lekcja otwarta w ramach projektu „Aktywna Tablica”

Dnia 21 czerwca 2023 roku  pani Anna Wiśniewska przeprowadziła lekcję otwartą z języka angielskiego w klasie 1ce, w ramach projektu „Aktywna Tablica”. Na lekcji gościli nauczyciele ze szkół partnerskich w Warszawie. Tematem lekcji była „Historia operacji/The history of surgery”. Celem spotkania było zaprezentowanie nowych technologii ułatwiających pracę z uczniem. Dodatkowo pokazano jak w edukacyjny sposób można wykorzystać materiał video na lekcji, jak i telefony komórkowe.

Lekcja otwarta z biologii w ramach Rządowego Programu

W dniu 18 stycznia 2023 w naszym liceum, w ramach projektu Aktywna Tablica 2021, odbyła się lekcja pokazowa dla nauczycieli z międzyszkolnej sieci szkół współpracujących. Pani Renata Sidoruk-Sołoducha zaprezentowała w klasie 2c możliwości zastosowania TIK i tablicy interaktywnej w nauczaniu biologii. Nauczyciele z LXXII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grochowskiej, Zespołu Szkół Nr 12 przy ul. Siennickiej oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich przy ul. Majdańskiej mieli okazję poznać nowoczesne metody pracy przy omawianiu tematu ,,Czy bezkarnie możemy przetaczać krew?’’.

Konspekt lekcji

Opis metody 6e

Lekcja otwarta z matematyki w ramach Rządowego Programu

W dniu 9 listopada 2022 w naszym liceum, w ramach projektu „Aktywna Tablica 2021”, odbyła się lekcja pokazowa dla nauczycieli z międzyszkolnej sieci szkół współpracujących. Pani Magdalena Hawryluk zaprezentowała w klasie dwujęzycznej 4a możliwości zastosowania TIK w nauczaniu matematyki. Nauczyciele z LXXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grochowskiej,  Zespołu Szkół Nr 12 przy ul. Siennickiej oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskim przy ul. Majdańskiej mieli okazję poznać nowoczesne metody pracy przy omawianiu tematu „Funkcja logarytmiczna – jej wykres i własności”.

Organizacją, wsparciem merytorycznym i opieką przedsięwzięcia zajęły się Panie koordynatorki programu w naszej szkole: p. Iwona Jabłońska i p. Renata Sidoruk – Sołoducha .

Scenariusz lekcji

Prezentacja

Załącznik do lekcji

Przeprowadzone lekcje otwarte w szkołach współpracujących:

Zespoł Szkół Gastronomiczno – Hotelarski w Warszawie:

 • lekcja historii z zastosowaniem TIK  (konspekt)
 • lekcja języka angielskiego z zastosowaniem TIK  (konspekt)
Skip to content