Rekrutacja

Prezentacja

Film

Osobom zakwalifikowanym do naszej szkoły serdecznie gratulujemy
i zapraszamy w dniach od 21 do 27 lipca
z następującymi dokumentami: 

– oryginałami zaświadczenia o wynikach egzaminu i świadectwa ukończenia szkoły
– kwestionariuszem osobowym (do pobrania poniżej)
– deklaracją (do pobrania poniżej)
– dwoma zdjęciami
– kartą zdrowia (ewentualnie)

Sprawdzian kompetencji językowych w rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i oddziału międzynarodowego,
którzy nie przystąpili do takiego egzaminu odbędzie się 4 sierpnia o godzinie 10.00.

Ranking liceów 2022 w Warszawie  opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę, były wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2019-2021.

W warszawskim rankingu wzięły udział 124 licea, które spełniły wymogi regulaminu. Najlepszą szkołą w Warszawie okazało się XIV Liceum im. Stanisława Staszica.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek oświatowych.
Pełna lista liceów z Warszawy oraz ich punktacja znajduje się w tabeli tutaj (link do strony WaszaEdukacja.pl).