Rekrutacja

Kandydaci zakwalifikowani do wybranej klasy proszeni są o dostarczenie do szkoły wymienionych dokumentów:

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły,

– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,

– 2 zdjęć legitymacyjnych,

– karty zdrowia,

– wypełnionego kwestionariusza osobowego (kwestionariusz),

– wypełnionej deklaracji:

1a1 (społeczno-ekonomiczna, dwujęzyczna)

1a2 (dyplomatyczna, dwujęzyczna)

1b1 (geograficzna)

1b2 (społeczna)

1c (matematyczna)

1d1 (biologiczna z matematyką)

1d2 (biologiczna z angielskim)

1e (humanistyczna)

1m (międzynarodowa)

 

Uczniowie zakwalifikowani do klasy 1m (międzynarodowej) dodatkowo proszeni są o dostarczenie podpisanej deklaracji dotyczącej warunków i kosztów uczestnictwa w programie IB (warunki i koszty – program IB)

 

Uczniowie, którzy chcieliby wziąć udział w rekrutacji uzpełniającej proszeni są od dostarczenie do szkoły wypełnionego podania (podanie o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełnijącej)

PLANOWANE ODDZIAŁY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Prezentacja

Film

Skip to content