Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021_2022

INFORMACJE O SZKOLE

REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM NA ROK SZKOLNY 2021-2022

Kwestionariusz organizacyjny

Kwestionariusz osobowy

KLASA MIĘDZYNARODOWA

Profil przeznaczony jest dla osób nie bojących się nowych wyzwań, podejmowania decyzji (np. wybór przedmiotów), uczy samodzielności, umiejętności zarządzania własnym czasem i dzięki np. wolontariatowi  odpowiedzialności. W tym profilu uczeń ma możliwość rozwijania umiejętności krytycznego myślenia i  kreatywności. Nacisk kładziony jest na umiejętność szukania własnych rozwiązań i samodzielne wyciąganie wniosków.

Klasa 1 i 2 jest przygotowaniem do realizacji Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej (IB DP).

Kontynuacja nauki:
Osoba wybierająca ten profil ma szanse zrealizować marzenia o nauce na prestiżowych uczelniach krajowych i  zagranicznych.

Nauczane języki obce: 

Wiodący: angielski,
Drugi: hiszpański

Wybór przedmiotów:
W klasie 3 i 4 uczniowie oddziału międzynarodowego rozpoczynają realizację programu IB DP i wybierają po jednym z kursów z poniższych grup przedmiotowych, w tym 3 przedmioty na poziomie SL (podstawowym) oraz 3 na poziomie HL (rozszerzonym).

 •  Grupa 1 (Język ojczysty) – język polski (SL/HL)
 •  Grupa 2 (Język obcy) – język angielski (HL)
 •  Grupa 3 (Nauki społeczne) – historia (SL/HL), polityka globalna (SL/HL), zarządzanie w biznesie (SL/HL)
 •  Grupa 4 (Nauki przyrodnicze) – biologia (SL/HL), fizyka (SL/HL), ESS (SL)
 •  Grupa 5 (Matematyka) – zastosowania matematyki (SL/HL), analiza matematyczna (SL/HL)
 •  Grupa 6 (wybrane przedmioty z grupy 3 i 4) – chemia (SL/HL), geografia (SL/HL).


Przy rekrutacji do tej klasy będą punktowane
następujące przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny
 • oraz najwyższa ocena z jednego z następujących przedmiotów:
 • biologia/chemia/fizyka/geografia/historia.

Niezbędnym warunkiem kwalifikacji do tej klasy je przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych i uzyskanie z niego minimum 57 pkt (na 95 możliwych).

Próg punktowy w roku szkolnym 2020/21 – 184,06

Średnia liczba punktów uzyskana przez kandydatów – 190,25

KLASA HUMANISTYCZNA

Ten profil przeznaczony jest dla osób, interesujących się naukami humanistycznymi, dla tych którzy chcą być częścią świata kultury, literatury, sztuki. Pozwala on na łączenie zainteresowań literackich, historycznych, politycznych z chęcią poszukiwania, odkrywania, interpretowania zjawisk społecznych.

Kontynuacja nauki:
Program nauczania realizowany w tej klasie przygotowuje do studiów m.in.  na kierunkach takich , jak lingwistyka, filologie, archeologia, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, europeistyka, kulturoznawstwo, historia, socjologia, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków.

Nauczane języki obce:
Wiodącym językiem jest język angielski.
Drugi do wyboru: język niemiecki, język francuski lub język hiszpański.

Przedmioty rozszerzone:
Klasa z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii, języka angielskiego

Przy rekrutacji do tej klasy będą punktowane następujące przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

 • język polski,
 • matematyka,
 • historia,
 • język obcy nowożytny

Uwaga!

 1. Język niemiecki oraz francuski prowadzone będą wyłącznie na poziomie kontynuacyjnym
 2. Warunkiem utworzenia określonej grupy językowej jest zebranie odpowiedniej liczby osób chętnych (minimum 12).
 3. W razie większej ilości chętnych niż miejsc w danej grupie językowej o przyjęciu do grupy decyduje większa liczba punktów rekrutacyjnych kandydatów.
 4. Jeśli kandydaci nie zostaną zakwalifikowani do danej grupy językowej, będą przydzieleni do innej grupy językowej, zgodnie z liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

Próg punktowy w roku szkolnym 2020/21 – 147,63

Średnia liczba punktów uzyskana przez kandydatów – 165,95

KLASA BIOLOGICZNA

 

Klasa utworzona z myślą o wszystkich zainteresowanych naukami przyrodniczymi,dla zafascynowanych budową i funkcjonowaniem ludzkiego organizmu oraz pasjonujących się przemianami zachodzącymi w środowisku naturalnym w istotach żywych i ich komórkach.

Kontynuacja nauki:
Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na studiowanie takich kierunków jak: medycyna, farmacja, rehabilitacja, dietetyka, biotechnologia, bioinżynieria, kosmetologia, biochemia, biofizyka, weterynaria, ochrona środowiska  i wiele innych.

Nauczane języki obce:
Wiodącym językiem jest język angielski.
Drugi do wyboru: język niemiecki, język francuski lub język hiszpański.

Przedmioty rozszerzone:
Klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i matematyki.

Przy rekrutacji do tej klasy będą punktowane następujące przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • wyższa ocena spośród: biologia/chemia.

Uwaga!

 1. Język niemiecki oraz francuski prowadzone będą wyłącznie na poziomie kontynuacyjnym
 2. Warunkiem utworzenia określonej grupy językowej jest zebranie odpowiedniej liczby osób chętnych (minimum 12).
 3. W razie większej ilości chętnych niż miejsc w danej grupie językowej o przyjęciu do grupy decyduje większa liczba punktów rekrutacyjnych kandydatów.
 4. Jeśli kandydaci nie zostaną zakwalifikowani do danej grupy językowej, będą przydzieleni do innej grupy językowej, zgodnie z liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

Próg punktowy w roku szkolnym 2020/21 – 160,55

Średnia liczba punktów uzyskana przez kandydatów – 164,36

KLASA GEOGRAFICZNA

Do wyboru tej klasy zapraszamy osoby lubiące podróże, interesujące się naszą planetą , jej właściwościami oraz ciekawe , jak kształtowała się budowa Ziemi na przestrzeni wieków. Ten profil także pozwoli wzbogacić wiedzę w aspekty społeczne i gospodarcze różnych państw na wszystkich kontynentach oraz pomoże lepiej zrozumieć funkcjonowanie współczesnego świata.

Kontynuacja nauki:
Po ukończeniu nauki w klasie o tym profilu absolwent może wybrać m.in. takie kierunki studiów: logistyka, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu, geodezja i kartografia, odnawialne źródła energii, inżynieria biomedyczna, informatyka i wiele innych.

Nauczane języki obce:
Wiodącym językiem jest język angielski
Drugi do wyboru: język  niemiecki, język francuski lub język hiszpański.

Przedmioty rozszerzone:
Klasa z rozszerzonym programem nauczania geografii, matematyki i języka angielskiego.

Przy rekrutacji do tej klasy będą punktowane następujące przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

 • język polski,
 • geografia,
 • matematyka,
 • język angielski

Uwaga!

 1. Język niemiecki oraz francuski prowadzone będą wyłącznie na poziomie kontynuacyjnym
 2. Warunkiem utworzenia określonej grupy językowej jest zebranie odpowiedniej liczby osób chętnych (minimum 12).
 3. W razie większej ilości chętnych niż miejsc w danej grupie językowej o przyjęciu do grupy decyduje większa liczba punktów rekrutacyjnych kandydatów.
 4. Jeśli kandydaci nie zostaną zakwalifikowani do danej grupy językowej, będą przydzieleni do innej grupy językowej, zgodnie z liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

Próg punktowy w roku szkolnym 2020/21 – 158,65

Średnia liczba punktów uzyskana przez kandydatów – 163,69

KLASA MATEMATYCZNA

Ta klasa jest dla tych, którzy mają sprecyzowane zainteresowania matematyczne, fizyczne  i w przyszłości chcą  studiować przedmioty ścisłe na kierunkach uniwersyteckich  oraz politechnicznych.

Kontynuacja nauki:
Zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli na wybór takich kierunków studiów jak m.in. matematyka, budownictwo, automatyka i robotyka, elektronika i komunikacja, mechatronika i budowa maszyn, elektrotechnika, inżynieria, logistyka, architektura.

Nauczane języki obce:
Wiodącym językiem jest język angielski.
Drugi do wyboru: język  niemiecki, język francuski lub język hiszpański.

Przedmioty rozszerzone:
Klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego.

Przy rekrutacji do tej klasy będą punktowane następujące przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

 • język polski,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • język angielski.

Uwaga!

 1. Język niemiecki oraz francuski prowadzone będą wyłącznie na poziomie kontynuacyjnym
 2. Warunkiem utworzenia określonej grupy językowej jest zebranie odpowiedniej liczby osób chętnych (minimum 12).
 3. W razie większej ilości chętnych niż miejsc w danej grupie językowej o przyjęciu do grupy decyduje większa liczba punktów rekrutacyjnych kandydatów.
 4. Jeśli kandydaci nie zostaną zakwalifikowani do danej grupy językowej, będą przydzieleni do innej grupy językowej, zgodnie z liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

Próg punktowy w roku szkolnym 2020/21 – 155,05

Średnia liczba punktów uzyskana przez kandydatów – 162,21

KLASA DWUJĘZYCZNA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

Profil idealny dla osób interesujących się nowoczesnym marketingiem, handlem zagranicznym, ekonomią, chcących zrozumieć mechanizmy działania współczesnego świata oraz jego złożoność. Dla zainteresowanych stosunkami międzynarodowymi lub widzących swoją przyszłość w strukturach unijnych, bądź w dyplomacji.

Kontynuacja nauki:
Ukończenie tego profilu daje możliwości studiowania m.in. na kierunkach: prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo, psychologia, psychologia biznesu, coaching i wielu innych.

Nauczane języki obce:
Nauczany na poziomie dwujęzycznym: język angielski w wymiarze – 6 godzin tygodniowo,
w tym jedna godzina tygodniowo z native speakerem,(wolontariusze z Australii, Nowej Zelandii lub Kanady, którzy prowadzą zajęcia z uczniami).
Drugi do wyboru: język  niemiecki, język francuski lub język hiszpański.

Przedmioty rozszerzone:
Klasa z  rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie.

Przy rekrutacji do tej klasy będą punktowane następujące przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny,
 • geografia.

Niezbędnym warunkiem kwalifikacji do tej klasy je przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych i uzyskanie z niego minimum 38 pkt (na 95 możliwych).

Uwaga!

 1. Język niemiecki oraz francuski prowadzone będą wyłącznie na poziomie kontynuacyjnym
 2. Warunkiem utworzenia określonej grupy językowej jest zebranie odpowiedniej liczby osób chętnych (minimum 12).
 3. W razie większej ilości chętnych niż miejsc w danej grupie językowej o przyjęciu do grupy decyduje większa liczba punktów rekrutacyjnych kandydatów.
 4. Jeśli kandydaci nie zostaną zakwalifikowani do danej grupy językowej, będą przydzieleni do innej grupy językowej, zgodnie z liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

Próg punktowy w roku szkolnym 2020/21 – 171,23

Średnia liczba punktów uzyskana przez kandydatów – 177,86

Wielkość czcionki
Kontrast