100-lecie

Z przyjemnością informuję, że honorowy patronat nad obchodami głównymi Jubileuszu 100-lecia istnienia XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie objęli:

Pan Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, absolwent Szkoły,

Pan Rafał Trzaskowski – Prezydent m. st. Warszawy.

W imieniu społeczności szkolnej dziękuję za to szczególne wyróżnienie.

Anna Naja

Mamy 100 lat!

Uroczystość jubileuszowa XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa odbyła się 25 listopada 2022 r. i zainaugurowała święto Szkoły. Patronami honorowymi obchodów byli Pan Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, absolwent Szkoły i Pan Rafał Trzaskowski – Prezydent m. st. Warszawy, zaś jego współorganizatorami Samorząd Województwa Mazowieckiego, Burmistrz Dzielnicy Praga Południe, Rada Rodziców XXXV LO oraz Stowarzyszeniu Absolwentów, Przyjaciół i Sympatyków naszego Liceum.

Więcej informacji

Czas bardzo zmienia ludzkie oglądy, ale pozostają wspomnienia lat spędzonych w Liceum Prusa.

25 listopada 2022 r. odsłonięto w naszym liceum tablicę okolicznościową upamiętniającą pokolenia uczniów, nauczycieli pracowników Szkoły. Aktu odsłonięcia dokonali Pan Piotr Gliński – wiceprezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, absolwent Szkoły, Pan Tomasz Kucharski – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, burmistrz dzielnicy Praga Południe, Pani Anna Naja – dyrektor Szkoły i uczennica naszego liceum.

Wystawa i sesja naukowa poświęcona Patronowi Szkoły

Z okazji 100-lecia istnienia Szkoły – 26 listopada 2022 – odbyła się, na tle wystawy poświęconej Patronowi Szkoły, sesja naukowa poświęcona Bolesławowi Prusowi i jego twórczości. Wykłady okolicznościowe wygłosili: Pani Joanna Wolfram i Pan Adam Kędzierski.

„Biegnij z Prusem” na 100-lecie Szkoły

W sobotę 26 listopada2022 r. w Parku Skaryszewskim odbyło się sportowo-rekreacyjne wydarzenie – Biegnij z Prusem – zorganizowane ku czci Szkoły z okazji 100 lat działalności.

W biegu wzięło udział 30 uczestników, a także kilka osób wspomagających organizację biegu. Celem naszej grupy było przebiegnięcie łącznie 100km na 100-lecie Szkoły. Osiągnęliśmy ten dystans z dużą nawiązką! Co ważne – atmosfera była miła, niemalże rodzinna, za co wszystkim uczestnikom należą się wielkie brawa. Na gratulacje zasługują także osoby, które wykazały się najlepszą sportową kondycją.

Na szczególne wyróżnienie pod względem sportowym wśród rodziców zasługuje Pani Joanna Tym, która pokonała najdłuższy dystans i została liderką naszego biegu.

Wśród nauczycieli najlepszą kondycją wykazał się Pan Jakub Kopczyński.

Wśród uczniów  wyróżnić należy Igora Makowieckiego, a także Jana Filinowicza.

Nasi najlepsi zawodnicy przebiegli indywidualnie nawet ponad 10km.

Koncert zespołu HappySad z okazji 100-lecia istnienia Szkoły

25 listopada 2022 z okazji 100-lecia istnienia Szkoły odbył się w szkole koncert zespołu rockowego HappySad dedykowany młodzieży, absolwentom i sympatykom XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie.

Wydarzenie sprawiło ogromną przyjemność społeczności szkolnej oraz uczestniczącym w koncercie absolwentom, rodzicom i przybyłym do szkoły z tej okazji mieszkańcom Warszawy.

Bardzo dziękujemy współorganizatorom Samorządowi Województwa Mazowieckiego, Radzie Dzielnicy Praga Południe, Radzie Rodziców i Stowarzyszeniu APiS za pomoc w organizacji wydarzeń składających się na Jubileusz XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa.

Pierwszy sztandar Szkoły

Dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie pierwszy sztandar XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa nadany Szkole w 1935 r. powrócił na dwa miesiące do naszej społeczności.

Sztandar został przekazany do Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie przez dyrektora Szkoły pana Jana Strzelca i najstarszych, przedwojennych absolwentów liceum. Obecny sztandar szkoły jest repliką przedwojennego symbolu Szkoły. Liceum posiada jeszcze jeden historyczny sztandar, który upamiętnia czasy, kiedy w budynku przy Zwycięzców 7/9 mieściło się zarówno liceum, jak i szkoła podstawowa. Możemy go oglądać codziennie w szkolnej gablocie.

Z okazji 100-lecia istnienia Szkoły historyczny sztandar został wyeksponowany w czasie uroczystości głównych Jubileuszu i w kolejnych tygodniach będzie można go zobaczyć w Strefie ciszy.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cennego dla społeczności prusowskiej eksponatu.

Koncert finałowy  z okazji 100-lecia istnienia Szkoły

25 listopada 2022 o godz. 19.00 z okazji 100-lecia istnienia Szkoły odbędzie się w szkole koncert zespoły HappySad dedykowany młodzieży XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy absolwentów, sympatyków i przyjaciół naszego liceum.

Społeczność szkolna

Wystawa planszowa Stowarzyszenia ŁADna Kępa

Wydarzenie towarzyszące obchodom 100-lecia istnienia Szkoły. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia ekspozycji!

Wystawa planszowa Stowarzyszenia ŁADna Kępa pt. „Architekci, Architektura i Miejsca Saskiej Kępy” prezentuje sylwetki i dorobek twórczy architektów działających na Saskiej Kępie. Przedstawia historię kształtowania się przedwojennego osiedla mieszkaniowego i dalszego jego powojennego rozwoju. Opowiada o miejscach ważnych dla lokalnej społeczności a już nieistniejących.

Wystawa opracowywana społecznie przez członków ŁADnej Kępy, powstaje od 2011 roku. Druk plansz częściowo był sfinansowany przez Urząd Dzielnicy Praga Południe w związku z organizacją imprez plenerowych „Święto Saskiej Kępy” a częściowo ze środków własnych stowarzyszenia. Obecnie w roku 2022 liczy 33 plansze.

O STOWARZYSZENIU ŁADna Kępa przeczytasz tutaj

Stowarzyszenie zwykłe pn. ŁADna Kępa działa aktywnie od 2009 r. na rzecz zachowania unikalnego układu urbanistycznego i architektury Saskiej Kępy. Dba o środowisko naturalne i estetykę osiedla, a także dąży do przestrzegania równowagi pomiędzy działalnością komercyjną a potrzebami mieszkańców.

Członkami Stowarzyszenia są mieszkańcy Saskiej Kępy, którzy starają się przeciwdziałać złym zmianom zachodzącym na obszarze całego osiedla ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

Organizacja realizuje swoje cele poprzez monitorowanie przestrzegania przez odpowiedzialne urzędy i inwestorów obowiązujących przepisów: m.in. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Z inicjatywy Ewy Brykowskiej-Linickiej i Stowarzyszenia ŁADna Kępa, we współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga Południe i Stołecznym Konserwatorem Zabytków, przeprowadzona została konserwacja i częściowa rekonstrukcja płaskorzeźby Plon Jerzego Jarnuszkiewicza z 1946 r. (2011). W otoczeniu Plonu zostały odtworzone betonowe ławy z 1946 r. (2014) dzięki działaniom ŁADnej Kępy i Fundacji Działań Kulturalnych i Społecznych “Kępa Café”, a Urząd Dzielnicy wykonał na skwerku nasadzenia roślin według projektu stowarzyszenia (2015).

Stowarzyszenie popularyzuje dziedzictwo Kępy m.in. poprzez opracowanie wystawy planszowej pt. „Architekci, Architektura i Miejsca Saskiej Kępy” – corocznie od 2011 r. powiększaną o nowe tematy i eksponowaną m.in. podczas kolejnych edycji Święta Saskiej Kępy.

ŁADna Kępa archiwizuje dorobek architektów Saskiej Kępy, udostępniany przez ich rodziny.

Wyraża opinie i współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi w wielu istotnych dla Saskiej Kępy tematach: m.in. problemie parkowania, hałasu imprez stadionowych, zaniedbanych nawierzchni ulic itd.

Stowarzyszenie jest pomysłodawcą i organizatorem Nagrody im. B. Lacherta i J. Szanajcy pt. „Najlepsza architektura Saskiej Kępy” (pierwsza edycja w 2016 r.). Nagrodzone realizacje wyróżnione są upamiętniającymi tablicami ufundowanymi przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Biegnij z Prusem!

26 listopada 2022 r. uczniów, nauczycieli, absolwentów, przyjaciół i sympatyków naszego liceum serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnej inicjatywie „Biegnij z Prusem!”

Zaczynamy 26 listopada 2022 r. o godz. 10.00. Trasa biegu – teren Parku Skaryszewskiego.

Wydarzenie nie ma charakteru masowego. Służy promocji zdrowego stylu życia i ma być dobrą, rekreacyjną zabawą oraz sportowym spotkaniem ludzi, którym nasze liceum jest bliskie.

Serdecznie zapraszamy.

Serdecznie zapraszamy.

Wystawa i sesja naukowa poświęcona Patronowi Szkoły

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy i udziału w sesji naukowej poświęconej Bolesławowi Prusowi i jego twórczości.

Wystawa zostanie uroczyście otwarta 25 listopada o godz. 10.30 i będzie ją można obejrzeć do 16 grudnia 2022 r. w Strefie ciszy w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

Sesja naukowa odbędzie się 26 listopada 2022 r. o godz. 14.30, w budynku Szkoły.

Bolesław Prus (właściwie Aleksander Głowacki) nie był bohaterem, choć jako 16-latek wziął udział w powstaniu styczniowym. Polityką się nie zajmował, ale zawsze wspierał działania komisarycznego prezydenta Warszawy Sokratesa Starynkiewicza. Entuzjastycznie wypowiadał się o projekcie Lindleyów kanalizacji miejskiej, fascynował się warszawskimi tramwajami. Jako pozytywista był przekonany, że „doskonalenie się jest prawem świata”. Bardzo cenił naukę, wierzył, że wiedza jest przepustką do awansu społecznego i zmienia człowieka.

Bolesław Prus miał duże poczucie humoru, umiał zachować ironiczny dystans i pewną dozę złośliwości. Ironicznie twierdził, że „różnica między dobrym a złym pisarzem polega na tym, że zły pisze co wie, a dobry wie co pisze”. Swoim autorytetem wspierał akcje filantropijne i dobroczynne, był członkiem wielu organizacji społecznych m.in. Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego i Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów.

Miał swoje słabości i obawy – zmagał się z agorafobią, która utrudniała mu podróże, i  z chorobą oczu. Bał się choroby psychicznej, która zniszczyła życie jego brata Leona. Nie pogodził się z samobójczą śmiercią wychowanka Emila.

Był znanym pisarzem, społecznikiem i zwykłym człowiekiem, podobnym do każdego z nas. O tym, jak był oceniany tuż po śmierci świadczy kronika filmowa z Jego pogrzebu i relacje w prasie warszawskiej. Po 110 latach napis Serce serc na Jego grobie na Powązkach nadal do nas przemawia.

Msza święta w intencji absolwentów, pracowników i sympatyków XXXV LO

27 listopada 2022 r. o godz. 11:30 w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie, przy ulicy Nobla 16 odbędzie się uroczysta msza święta w intencji absolwentów, pracowników i sympatyków XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie.

Msza zainauguruje także nowy rok liturgiczny w Kościele, gdyż jest to I Niedziela Adwentu.

Serdecznie zapraszamy.

Prusowska społeczność.

Recital Marii Leszczełowskiej „Muzyczna podróż od Broadwayu po Montmartre”

27 listopada 2022 r. o godz. 18.00 w PROMIE KULTURY przy ul. Brukselskiej 23 rozpocznie się koncert uświetniający obchody jubileuszu XXXV LO. W roli głównej wystąpi absolwentka naszej szkoły Maria Leszczełowska – wokalistka, aktorka musicalowa, absolwentka musicalu na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu społeczność szkolną, rodziców, absolwentów, przyjaciół i sympatyków Liceum Prusa.

Wstęp wolny.

 

Szczegóły dotyczące koncertu

Repertuar

Szanowni Państwo.

Z przyjemnością informuję, że w nadchodzącym roku szkolnym 2022/23 XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa będzie świętowało Jubileusz 100-lecia istnienia Szkoły.

Wierzę, że Prusowska Rodzina – wielotysięczna, ceniąca wartości i etos przekazywany z pokolenia na pokolenia – zechce zjednoczyć się w tak ważnym  momencie i pomoże nam uczynić nadchodzący rok szkolny wyjątkowym, pełnym radości i dumy.

Absolwentów, Przyjaciół i Sympatyków naszego liceum serdecznie  zapraszam do  udziału w świętowaniu Jubileuszu.  Główne obchody, połączone ze Zjazdem Absolwentów, zaplanowano na 25 i 26 listopada 2022 r.

Informacje szczegółowe, dotyczące obchodów Jubileuszu i organizacji Zjazdu Absolwentów, będą stale uzupełniane.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Prusowskiej Społeczności,

Anna Naja

dyrektor Szkoły

PRUSAKÓW PORTRET WŁASNY

Drodzy Absolwenci.

W naszej szkole zawsze najważniejsi byli i są ludzie – twórcy niepowtarzalnego obrazu naszego Liceum, jego klimatu i atmosfery. 100-lecie to dobra okazja, aby pokazać, że świat się zmienia a młodość jednak rządzi się swoimi, niezmiennymi prawami.

Od lat dojrzewa w naszej szkolnej społeczności idea udokumentowania różnych – czasami barwnych, czasami skomplikowanych losów Uczniów, Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół.

Pragniemy stworzyć „Prusaków portret własny”. Do dyspozycji mamy zdjęcia i informacje zawarte w kronice szkolnej, wydawanych broszurach okolicznościowych i oficjalnych dokumentach. Wiemy jednak, że najciekawsza część wspomnień o szkole znajduje się w Państwa archiwach domowych i prywatnych.

Zwracamy się do Prusowskiej Rodziny – prześlijcie swoje wspomnienia, zdjęcia. Napiszcie kilka słów o sobie. Podzielcie się tym, co dla Was najważniejsze. Napiszcie o swoich rodzinach, przyjaźniach, pracy, o tym, gdzie rzuciły Was losy. Obudźcie sentyment lat szkolnych i znów powróćcie do naszego Liceum.

Prześlijcie do nas:

 

O sposobie ich ekspozycji zadecydujemy po zgromadzeniu materiałów (wystawa, prezentacja multimedialna, wydawnictwo okolicznościowe)

Razem stwórzmy obraz naszej społeczności szkoły.

Razem – jak zawsze od 100 lat!

 

Z wyrazami szacunku

Joanna Wolfram i Anna Naja

 

Uwaga
Przesłanie przez Państwa informacji i zbiorów będzie równoznaczne ze zgodą na ich upublicznienie, weryfikację, opracowanie i opublikowanie w materiałach 100-lecia szkoły.

100-lecie Szkoły na sportowo!!!

3 września 2022 r. społeczność XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa, w ramach obchodów 100-lecia Szkoły, zaangażowała się w organizację 7. Nocnego Półmaratonu Praskiego. Uczniowie Naszej Szkoły pod czujnym okiem Pani Dyrektor Anny Nai, Pani Jolanty Szewczyk, Pana Tomasza Kuleszy oraz Pana Bartłomieja Pędzicha przygotowali obsługę punktu odżywczego przy ul. Zwycięzców.
Dodatkowo  Drużyna Prusa (Alicja Zaremba, Magdalena Hawryluk, Jakub Kopczyński, Krzysztof Ząbecki, Bartosz Łojewski) uczestniczyła w biegu na 5 km. Na dystansie półmaratonu Szkołę reprezentował Bartłomiej Pędzich.
Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w organizację punktu odżywczego, dopingowanie wszystkich biegaczy oraz za udział w zawodach sportowych. Liczymy, że w kolejnej edycji także będziemy mogli uczestniczyć w projekcie Nocny Półmaraton Praski.

Linki do wyników: 

Wyniki Piątka Praska 2022 – Półmaraton Praski (polmaratonpraski.pl) 
Wyniki Półmaraton Praski 2022 – Półmaraton Praski (polmaratonpraski.pl) 

Jubileusz 100-lecia naszej Szkoły na sportowo!  Inauguracja obchodów!

Udziałem w 7. Nocnym adidas Półmaratonie Praskim zainaugurujemy obchody jubileuszowe naszej szkoły!
3 września 2022 r. wystartujemy w zawodach i zaangażujemy się w wolontariat.

Do udziału i pomocy zapraszamy nauczycieli, uczniów, rodziców I absolwentów.

Czas zaangażowania: 3 września, sobota, ok 18:00- 01:00

Wybierz formę udziału!

Wystartuj!

O ile adidas Półmaraton Praski to rywalizacja na 21,0975 km zarezerwowana dla osób pełnoletnich, to bieg towarzyszący adidas Runners Piątka Praska jest otwarty dla młodzieży! W sobotni wieczór na 5 km mogą pościgać się wszyscy, którzy 3 września, czyli w dniu biegu będą mieli ukończone 14 lat.

adidas Runners Piątka Praska to sportowa zabawa dla każdego, bo dla jednych 5 km będzie dobrym testem szybkości, dla innych początkiem biegowej przygody. Tu królować będzie uśmiech i zabawa.

Zaangażuj się w wolontariat!

Liceum  Prusa będzie miało swój punkt promocyjny przy ul. Zwycięzców, który równocześnie będzie punktem odżywczym zlokalizowanym na 15 km biegu głównego.

Wolontariuszem może zostać nauczyciel, absolwent, rodzic, uczeń pełnoletni lub za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego uczeń, który do dnia 3 września 2022 r. ukończy 16 lat.

Do zadań wolontariuszy będzie należało przygotowanie punktu, czyli rozłożenie stołów, napełnienie kubeczków napojami, przygotowanie bananów itp., a po zakończonym biegu posprzątanie punktu.

Wolontariusze pomagają w grupach. W każdej grupie jest koordynator, który organizuje pracę swojego zespołu.

Zgłoś się!

Zapisy – Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Jolanty Szewczyk.

O imprezie

Półmaraton Praski to największy biegu w Warszawie o nocnym charakterze, który wpisał się na stałe w kalendarz biegów ulicznych. Termin imprezy nie jest przypadkowy WIĘCEJ – półmaraton na atestowanej trasie w klasie mistrzowskiej międzynarodowej jest dla wielu uczestników próbą generalną przed jesiennymi maratonami. Impreza odbywa się od 2014 roku, z przerwą w czasie pandemii (w latach 2014-2017 jako BMW Półmaraton Praski, w latach 2018-2019 sponsorem tytularnym była polska marka sportowa 4F).

Już siódmy raz tysiące osób będą mogły zmierzyć się z szybką i płaską trasą, wiodącą głównymi arteriami stołecznej Pragi Południe. Warszawa o zachodzie słońca, rześki letni wieczór, obniżająca się temperatura i szybka trasa to warunki idealne do biegu. Trasa sprzyjająca ustanawianiu rekordów życiowych to tradycja tej imprezy. W tym roku o godz. 20.30 z błoni PGE Narodowego biegacze ruszą na długi i prosty Wał Miedzeszyński – idealny, aby w dobrym tempie pokonywać kolejne kilometry. Dalej ulice stołecznego Gocławia, okolice jeziorka Balaton, a ostatnie kilometry to urokliwa Saska Kępa i meta na błoniach stadionu PGE Narodowego, gdzie będzie także miasteczko biegowe. To dla uczestników gwarancja wygodnego dojazdu komunikacją miejską i po prostu wielki komfort uczestnictwa w biegu.

Błonia stadionu to olbrzymia przestrzeń z łatwością mieszcząca tysiące biegaczy, możliwość zrobienia rozgrzewki tu lub w Parku Skaryszewskim.

W miasteczku biegowym wszystko znajdzie się w zasięgu wzroku – start, meta, depozyty, toalety, prysznice, grawer. A do tego atrakcje dla kibiców i znajomych na czele z food trackami, które zapewnią różnorodne przekąski, idealne na sobotni letni wieczór.

Zapisy do udziału w półmaratonie i biegu na 5 km odbywają się przez stronę Półmaratonpraski.pl. O cenie pakietu startowego decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content