Mamy 100 lat!

Uroczystość jubileuszowa XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa odbyła się 25 listopada 2022 r. i zainaugurowała święto Szkoły. Patronami honorowymi obchodów byli Pan Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, absolwent Szkoły i Pan Rafał Trzaskowski – Prezydent m. st. Warszawy, zaś jego współorganizatorami Samorząd Województwa Mazowieckiego, Burmistrz Dzielnicy Praga Południe, Rada Rodziców XXXV LO oraz Stowarzyszeniu Absolwentów, Przyjaciół i Sympatyków naszego Liceum.

W Gali Jubileuszowej, odbywającej się w budynku szkoły, licznie udział wzięli zaproszeni goście, a wśród nich pan Piotr Gliński – wiceprezes Rady Ministrów RP oraz minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Marek Borowski – senator RP, pan Tomasz Kucharski wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, burmistrz dzielnicy Praga Południe, pani Dorota Łoboda – radna m.st. Warszawy, przewodnicząca komisji edukacji m. st. Warszawy, pan  Michał Olszewski – zastępca prezydenta m. st. Warszawy. W uroczystości uczestniczyli także pani Joanna Gospodarczyk – dyrektorka Biura Edukacji m.st. Warszawy, pan Tomasz Waźbiński – dyrektor Urzędu Marszałkowskiego, pan Bogusław Fidelus – dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego Kuratorium Oświaty w Warszawie. Radę Dzielnicy Praga-Południe reprezentowali – wiceprzewodniczący rady pani Bożena Manarczyk, pani Mirosława Terlecka i pan Michał Wieremiejczyk oraz radni: pani Irena Bartosińska, pani Katarzyna Bernadetta Olszewska i pan Sylwester Nowak. Zarząd Dzielnicy reprezentowała wiceburmistrz Bożena Przybyszewska, a Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga Południe pani naczelnik Marzenna Adamiak. W uroczystości licznie udział wzięli absolwenci szkoły, a wśród nich Michał Boni, Jacek Rylski, Laura Łącz, Karol Strasburger, Jacek Kawalec, Tadeusz Łysiak, uczniowie i ich rodzice.

Uroczystość otworzyła dyrektor szkoły Anna Naja, zwracając uwagę na podwójny wymiar wydarzenia – hołd dla wielu pokoleń uczniów i nauczycieli, którzy przez lata tworzyli historię i tradycję szkoły oraz początek kolejnych 100 lat istnienia liceum i związane z nim nowe cele i wyzwania. Oceniła, nawiązując do słów patrona, że „sukces to ciężka praca, a ciągłe doskonalenie to prawo rozwoju świata”.

„Czasami – powiedziała – zastanawiamy się co stanowi o jakości i charakterze naszego liceum. Miejsce w rankingu, liczba laureatów i finalistów olimpiad, realizowane programy i projekty? A może po prostu przyjaźnie zawarte w szkole. Może kolejne pokolenia absolwentów powierzające nam swoje dzieci. Jednego jesteśmy pewni. Szkołę tworzą ludzie – uczniowie, rodzice i nauczyciele. To oni sprawiają, że pobyt w „Prusie” to nieustająca przygoda edukacyjna, doświadczenie, które wzbogaca, kształtuje i otwiera przyszłość. „Prus” to przestrzeń łącząca młodość i doświadczenie, odwagę i rozwagę, brawurę i uśmiech” .

Gościem honorowym uroczystości był pan prof. dr. hab. Piotr Gliński – wiceprezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, absolwent naszej Szkoły. Otwierając wystąpienie powiedział „To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę dzisiaj być tutaj – wrócić po kilkudziesięciu latach do miejsca, które w moim życiu było niezwykle ważne, sprawując patronat honorowy nad obchodami jubileuszu mojej szkoły i odsłaniając tablicę pamiątkową.” Pan wicepremier, wspominając swoją edukację w Liceum Prusa, przypomniał, że choć czasy PRL-u były smutne, a szara rzeczywistość przebijała się także do szkoły i była odczuwana na wielu poziomach, to jednak szkoła była dla uczniów enklawą wolności.  „Za pół roku minie 50 lat od mojej matury – powiedział. W tamtych czasach połowa naszych pedagogów, nauczycieli to byli wspaniali ludzie, przedwojenni, tak jak pani prof. Różańska. To była ta wspaniała tradycja polskiej inteligencji przedwojennej. Ci, którzy wychowali się w klasach starszych od nas, już w PRL-u, nieśli taki duch wolności, a jednocześnie wspaniałe emocje wspólnotowe.”

Pan Minister wspominał, że Liceum Prusa i Saska Kępa były enklawami, które broniły się przed szarym, bardzo opresyjnym systemem. „To był pewien rodzaj mechanizmu obronnego, który miał różne wymiary i oblicza. Uprawialiśmy sport – dwóch chłopaków z naszej klasy było mistrzami Polski juniorów w siatkówce. Byliśmy klasą sportową, żeglarsko-wioślarską, więc sport był szalenie istotnym obszarem, który dawał nam pewien dystans do rzeczywistości. Ale była też nasza własna kreatywność. (…) Jacek Bursztynowicz czy Michał Boni to byli nasi licealni reżyserzy, którzy tworzyli różne wydarzenia, ja grałem Kordiana. To były działania oddolne, ale tylko z niektórymi nauczycielami mieliśmy taki kontakt, który pozwalał na tę kreatywność, spontaniczność i pewien obszar wolności.”

Pan premier zaznaczył, że wolność to wychowywanie wolnego, niezależnego obywatela i wyraził wiarę, że nasze liceum tę ideę kontynuuje, realizuje i przekaże przyszłym pokoleniom.

Pan Michał Olszewski – zastępca prezydenta m. st. Warszawy, podkreślając swój związek z naszym liceum, odczytał list gratulacyjny pana Rafała Trzaskowskiego – prezydenta m. st. Warszawy i patrona honorowego obchodów jubileuszowych Szkoły – skierowany do społeczności szkolnej.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego i burmistrz dzielnicy Praga Południe pan Tomasz Kucharski uhonorował Szkołę odznaką honorową „Zasłużony dla Mazowsza” za „szczególne zasługi dla województwa mazowieckiego”. Honorową odznakę otrzymała też pani Joanna Wolfram – wieloletni nauczyciel języka polskiego i symbol Szkoły.

„To stulecie jest (…) wyzwaniem, zobowiązaniem – powiedział pan Tomasz Kucharski – cały czas szkoła się rozwija, doskonali, uzyskuje wspaniałe wyniki. Dość powiedzieć o wynikach matur – stuprocentowa zdawalność. Gratulujemy serdecznie”. Pan Burmistrz przypomniał, że w 2019 r. szkoła rozpoczęła kształcenie swoich uczniów w klasach międzynarodowych i życzył naszemu liceum wielu sukcesów dydaktycznych i wychowawczych.

Pan Tomasz Waźbiński – dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – z okazji 100-lecia Szkoły wręczył medale „Pro Masovia” pani dyrektor Annie Nai, pani Krystynie Rylskiej, pani Jolancie Szewczyk i panu Pawłowi Orzechowskiemu oraz dyplomy uznania dla 23 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi w podziękowaniu za wieloletnia rzetelną i efektywną pracę oraz cenny wkład wniesiony w rozwój placówki.

W imieniu szkolnej społeczności – dla upamiętnienia patrona oraz wielu pokoleń uczniów i nauczycieli – kwiaty pod pomnikiem Bolesława Prusa – patrona naszej szkoły, złożyli:

– Pan Jacek Rylski – absolwent Szkoły – wioślarz, jego osada zajęła VI miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 r. i V miejsce na Mistrzostwach Europy w Kopenhadze,

– Pan Tadeusz  Łysiak – absolwent Szkoły – maturę zdawał w 2012 r. – reżyser filmowy i scenarzysta, za film „Sukienka” nominowany do Oscara.

– Pan Paweł Orzechowski – absolwent Szkoły – maturę zdawał w 1981 r. Od 32 lat nauczyciel geografii w naszej szkole,

– Pani Julia Lipińska – absolwentka Szkoły – maturę zdawała w 2014r. Od 3 lat nauczycielka języka francuskiego w naszej szkole,

– Igor Makowiecki – uczeń klasy 3e, tegoroczny stypendysta Prezesa Rady Ministrów,

– Anna Lipiec – uczennica klasy 4m, stypendystka „Sapere auso” m.st. Warszawy.

W podniosłej atmosferze obchodów 100-lecia szkoły uczniowie klas I złożyli ślubowanie uroczyście wypowiadając słowa roty, tym samym dołączyli do wielopokoleniowej Rodziny Prusowskiej.

W tym szczególnym dniu społeczność szkolna usłyszała wiele ciepłych słów, życzeń i gratulacji, za które w imieniu uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców dziękujemy.

Galę Jubileuszową podsumował koncert w wykonaniu młodzieży i absolwentów XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa. Jego charakteru nie sposób oddać piórem. Mamy nadzieję, że zdjęcia dokumentujące uroczystość chociaż w niewielkim stopniu oddadzą jego atmosferę oraz radość, młodość i entuzjazm publiczności i bohaterów wydarzenia.

Skip to content