W dniach: 16-17 marca 2023 roku w naszej szkole odbył się po raz kolejny Festiwal nauki. Były to wykłady, warsztaty, pokazy z różnych dziedzin tematycznych.

Z okazji Dnia liczby Pi był zorganizowany  kiermasz ciast oraz wystawa pod opieką pani  Iwony Jabłońskiej.

W kąciku chemicznym w  sali 203 uczniowie  klasy 3m pod opieką pani  Anny Bek przeprowadzili eksperymenty.

Klasa 2a pokazała, że szydełkowanie jest w modzie w kąciku artystycznym.

Dzięki Polskiej Akademii Nauk odbyła się wystawa  na temat SMOGu.

Wśród  prelegentów byli ,między innymi uczniowie naszej szkoły oraz przedstawiciele wielu bardzo ciekawych instytucji: UW, firmy PASCO, OEIiZK, Centrum Badań Kosmicznych, PAN,PW,ALK, Okiem Etnologa-Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego, Centrum Badań Jądrowych, UKSW, SGH, SGGW.

1. Wojciech Pokojski – adiunkt na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Temat: GIS na co dzień

2. Reśko-Zachara Marzanna
Temat: Historia szczepień i ich wpływie na świat

3. Tomasz Sobiepan- Trener w oświacie (edukator) z doświadczeniem nauczycielskim i kierowniczym.
Temat: Fizyka może być interesująca…

4. Justyna Kamińska i  Dariusz Brzuska Pracownicy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
w Warszawie.
Temat: gra MARS

Podczas zajęć uczniowie grali w  edukacyjną grę „Kolonizacja Marsa – wyzwania i rozwiązania”, opracowaną w międzynarodowym projekcie Future Space. Zmierzyli się z zadaniami i trudnościami związanymi z wyprawą na Marsa.

5. Ryszard Gabryszewski – astronom, doktor nauk fizycznych w dziedzinie geofizyki. Pracuje w Zakładzie Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie, gdzie prowadzi badania ewolucji małych ciał Układu Słonecznego.

Natalia Zalewska — geolog, pracuje w  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, jest specjalistką w zakresie badań geologicznych Marsa, prowadzonych na podstawie danych, pozyskiwanych z satelitów marsjańskich.

Temat: CYWILIZACJE POZAZIEMSKIE.

Naukowcy wraz z młodzieżą  zastanawiali się nad następującymi zagadnieniami, m.in.:

  • Czy jesteśmy sami we Wszechświecie?
  • Jakie korzyści i niebezpieczeństwa mogą być efektem potencjalnego kontaktu?
  • Jak i gdzie szukamy obcych?
  • Czy są szanse na znalezienie życia w naszym Układzie Słonecznym?
  • Co do tej pory wiemy o potencjalnym życiu w naszym Układzie Słonecznym?
  • Jakie warunki są niezbędne do podtrzymania życia?
  • Czy rzeczywiście mamy szansę na kontakt lub odwiedziny?

6. Magdalena Sitkiewicz- funkcjonariusz Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji;

Paweł Gołębiowski -doktor nauk prawnych, radca prawny i wykładowca na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Temat: Międzynarodowa współpraca organów ścigania.

7. dr hab. inż. Robert Cherbański – „Kolorowy wodór – ile kolorów ma wodór?”

Profesor Robert Cherbański jest kierownikiem Zakładu Kinetyki i Termodynamiki Procesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. W ramach swoich badań zajmuje się badaniami matematycznym modelowaniem procesów wytwarzania wodoru oraz pirolizy.

Przedmiotem wykładu były różne metody otrzymywania wodoru.

8. dr inż. Agata Dorosz – „Wdychane cząstki aerozolowe i ich wpływ na zdrowie”

Doktor Agata Dorosz jest pracownikiem Katedry Inżynierii Układów Rozproszonych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. W swoich badaniach zajmuje się modelowaniem i badaniami aerozoli, w szczególności inhalatorami proszkowymi.

Co łączy inhalator z substancją zamkniętą pod ciśnieniem w puszce, elektrociepłownię, e-papieros oraz osobę, która za moment kichnie?

  1. mgr inż. Karol Ulatowski – „Nanopęcherzyki gazów – czyli jak mało gazu może dużo zmienić”

Karol Ulatowski jest pracownikiem Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. W ramach swoich badań zajmuje się badaniami wytwarzania nanopęcherzyków gazów w cieczach. Jest też absolwentem Gimnazjum im. Bolesława Prusa, z czasów, gdy jeszcze istniał Zespół Szkół nr 77.

  1. dr Artur Małolepszy – „Ogniwa paliwowe i grafen”

Doktor Artur Małolepszy jest pracownikiem Zakładu Intensyfikacji Procesów Przemysłowych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Jego tematyka badawcza skupia się na badaniach nowatorskich ogniw paliwowych, w tym rozwijaniu ogniw wykorzystujących niestandardowe paliwa.

 Wykład zademonstrował jak ogniwa paliwowe mogą być używane w dzisiejszym świecie oraz w jakich postaciach i do jakich zastosowań mogą być używane alotropowe formy węgla.

11.Marcin Matyja – Pełnomocnik Rektora ds. Akredytacji Międzynarodowych i Rankingów, wykładowca ALK. Prowadzi gościnne zajęcia z zakresu psychologii pieniądza, zachowań konsumenckich i podejmowania decyzji w uczelniach partnerskich we Francji i Chinach oraz  kursy i  warsztaty dot. psychologii pieniądza dla uczniów szkół średnich w całej Polsce.

 „PSYCHOLOGIA PIENIĄDZA” Pieniądz budzi emocje i wpływa na nasze zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego. Wykład o tym, że ludzka racjonalność ma swoje ograniczenia, a darmowy produkt nie zawsze stanowi najkorzystniejszy wybór.

„MARKETINGOWE KINO AKCJI, CZYLI 2P RUSZAJĄ DO BOJU…” Wykład o tym, że cena to nie tylko ‘ilość złotówek’ należnych za towar, a darmowy cukierek może więcej niż drożdżówka za pół ceny.

„CHIŃSKI DLA ZAAWANSOWANYCH. SPECYFIKA KONTAKTÓW BIZNESOWYCH Z CHINAMI” Liczba udanych projektów biznesowych nie zawsze rośnie wprost proporcjonalnie do poziomu wzrostu fascynacji Państwem Środka. Wykład o tym, dlaczego tak trudno prowadzi się biznes w kraju o tak ogromnym potencjale ludnościowym.

12.Justyna Szymańska

Temat: Wakacje w raju. Antropologiczne spojrzenie na współczesne podróżowanie

Podróżujemy, poznajemy nowe regiony, kraje lub kontynenty, często bez zastanawiania się nad tym, czym właściwie jest turystyka i jaki ma ona wpływa na odwiedzane miejsca. W czasie zajęć zastanowili się uczniowie, jakie kraje postrzegamy jako egzotyczne oraz jakie relacje zachodzą pomiędzy odwiedzającymi i odwiedzanymi.

  1. Justyna Orlikowska

Temat: Oblicza współczesnej Afryki

Co oznacza i skąd się wzięło określenie „Czarny Ląd”? Co młodzi Afrykanie sądzą o powszechnych stereotypach dotyczących Afryki? Czy fotografię wykonaną na jednej z ulic Johannesburga można pomylić ze zdjęciem zrobionym w Nowym Jorku czy San Francisco? Co wiemy o kraju, jakim jest Ghana?

14. Damian Ługowski,  Przemek Krawczyk- geologowie, absolwenci Wydziału Geologii UW. Od 2017 roku prowadzą GeoLearning – startup, który łączy  wiedzę o naukach o Ziemi i pasję do przekazywania jej innym.

Temat: Czym jest geologia, czym się zajmuje, jakie są aktualne trendy i wyzwania przed nią stawiane?

15. dr Anna Durkalec- astrofizyk, adiunkt w Zakładzie Astrofizyki Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Specjalizuje się w kosmologii obserwacyjnej. Zajmuje się badaniami odległych galaktyk oraz struktur, jakie te galaktyki tworzą we Wszechświecie.

Temat: „Wszechświat napędzany przez ciemność, czyli co wiemy o ciemnej energii”.

16. Bogdan Zagajewski – pracownik Katedry Geomatyki i Systemów Informacyjnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

17. Marta Szelenbaum, Agata Witan- doktorantki Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Temat: ,,Logopedia” niejedno ma imię – o interdyscyplinarności i wieloaspektowości zawodu logopedy.
Logopedia jest nauką interdyscyplinarną – łączy wiedzę z zakresu językoznawstwa, nauk medycznych, psychologii i pedagogiki. Celem wystąpienia było przybliżenie uczniom wieloaspektowości logopedii, która stwarza dużo możliwości rozwoju zawodowego.

18. Michał Adamowicz – ornitolog, doktorant UW, muzyk i Filip Chudzyński – absolwent Fizyki UW, informatyk, fotograf.

Prezentacja filmu, który  powstał podczas badań ginącego gatunku ptaka – cietrzewia, w polskich Tatrach.

Film „Kohut” Michała Adamowicza i Filipa Chudzyńskiego to historia o pasji i poznawaniu Natury. Powstał podczas dwuletnich badań ginącego gatunku ptaka – cietrzewia, w polskich Tatrach. Opowiada o życiu badacza przyrody, pokazuje ekscytację towarzyszącą poszukiwaniu tego co tajemnicze i dzikie. Cichym bohaterem tej opowieści jest cietrzew, który w wysokich górach jest niczym duch z mgieł, śniegów i grani, a spotkania z nim nie sposób wymazać z pamięci.

Zwiastun filmu: https://www.youtube.com/watch?v=Zz-rmMvpQ_w

Fragment muzyki z filmu: https://www.youtube.com/watch?v=aoc3VP3LMPQ

Strona filmu: https://www.facebook.com/pustac

autor plakatu: Franciszek Rząsa

19. Miłosz Marcjanik-  doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW

Warsztat pt. Jak oddawać humor w tłumaczeniach napisowych.

20. Jakub Kierdaszu- absolwent Gimnazjum im. Bolesława Prusa (rocznik 200. W 2014 uzyskał tytuł licencjata a w 2016 magistra Inżynierii nanostruktur na Wydziale Fizyki UW.  Opowiedział  o tym jak wytwarza się diody oraz jak można je badać.

21. Prof. dr hab. Andrzej Wysmołek

Pracownik Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniami optycznymi materii skondensowanej, w tym różnego rodzaju nanostruktur, w szczególności grafenu,  dichalkogenków  metali przejściowych, a ostatnio heksagonalnego azotku boru. Takie struktury warstwowe, przypominające klocki Lego w nanoskali, mogą dostarczyć zupełnie nowych rozwiązań w nanotechnologii. Jego hobby to popularyzacja fizyki. Jest od wielu lat zaangażowany w pracę Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej, najpierw jako sekretarz ds. zadań doświadczalnych, a aktualnie jako przewodniczący.

Temat: Magnetyzm wokół nas.

22. Andrzej Mikulski- biolog, dr hab. nauk ścisłych i przyrodniczych, adiunkt Instytutu Biologii Funkcjonalnej i Ekologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Temat: Zmiany klimatyczne

23. Artur Szkop, IGF PAN

Smog w słoiku – pakiet projektu Digi-Science.
Wszyscy słyszeliśmy o smogu, ale czy zastanawialiście się kiedyś, z czego on właściwie się składa? Czy jest to nieprzejrzysty gaz? Ciało stałe? A może ciecz? W eksperymencie uczniowie

zbadali kwestię „uwięzienia” smogu w szklanym słoiku. .

24. Aleksandra Zdaniukiewicz – lekarka, pracuje w oddziale internistycznym i gastroenterologii w międzyleskim szpitalu w Warszawie, czeka na miejsce na psychiatrii dzieci i młodzieży w Józefowie.

Temata: „Zdrowie psychiczne a nasz organizm: wpływ psychiki na ludzkie ciało”

25. dr hab inż Daniel Kikoła -profesor uczelni Zakład Fizyki Jądrowej Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Temat: Plany i perspektywy energetyki jądrowej

26. Małgorzata Kubasik 2a Oblicza kobiecości

27. Nicolas Płodzik 3m.

Temat: Wybitni biologowie i ich odkrycia.

Temat: Ciekawostki o najbardziej znanych miastach na świecie.

Temat: Najważniejsi politycy w 21 wieku.

28. dr Adam Jarosz- politolog, adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej. Absolwent

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (stosunki międzynarodowe, politologia), pracował na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz wizytował na Uniwersytecie w Rostocku (Niemcy).

Temat: Instytucje Unii Europejskiej – Zjednoczona w różnorodności. Unia Europejska i jej instytucje

Temat: Historia waluty Euro – Wspólna gospodarka, wspólny rynek, wspólny pieniądz. Waluta euro w integracji europejskiej.

29. dr Michał Wagner  – asystent w Zakładzie Filozofii Przyrody, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW; autor artykułów naukowych z zakresu historii i filozofii biologii. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na filozoficznej problematyce związanej z biologią ewolucyjną, historią darwinizmu oraz metodologią historii nauki. Autor książki Interpretacje rozwoju biologii ewolucyjnej na przełomie XIX i XX wieku

Czy nauka się rozwija?

30. Joanna Karczewska oraz  Adrianna Droszcz przedstawicielki firmy IQVIA

Temat: Badania kliniczne w Polsce

31. Dariusz Żebrowski „Badania kliniczne czyli jak trafiają leki do Apteki”

Z wykształcenia magister elektrotechniki. Ukończył studia podyplomowe „Systemy Baz Danych” na Politechnice Poznańskiej, „Podatkowe i Niepodatkowe Obciążenia Przedsiębiorstw” w Szkole Głównej Handlowej, „Metodologia Badań Klinicznych” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz „Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem” na Akademii Leona Koźmińskiego.
Przez wiele lat uczestniczył i prowadził projekty informatyczne zarówno wdrożeniowe jak i integracyjne. Zaprojektował i wdrożył system informatyczny dla urzędów pracy byłego województwa wałbrzyskiego, był Zastępcą Pełnomocnika Krajowego Urzędu Pracy ds. wdrożeń systemu informatycznego PULS, kierował projektem sytemu kart lojalnościowych dla PKN Orlen, pracował jako Senior Project Manager w PeKaO SA. i p.o. Dyrektora Biura Projektu CSI w banku BGŻ. Ojciec chorego na dystrofię mięśniową Duchenne’a Wojtka. Z uwagi na konieczność opieki nad synem zrezygnował z pracy. Od ośmiu lat uczestniczy z synem w badaniach klinicznych w Paryżu, gdzie ostatnie cztery lata syn testuje badany produkt leczniczy o nazwie Givinostat. Pasjonat rynku badań klinicznych, propaguje wśród rodziców dzieci chorych na DMD wiedzę o badaniach klinicznych, nowych lekach i samej chorobie. Od roku 2020 jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl), gdzie jest Ambasadorem Badań Klinicznych i członkiem Grupy ds. Chorób Rzadkich.

32. Monika Dyląg-Sajór – manager, ekspert w obszarze zarządzania projektami promocyjnymi i komunikacyjnymi, w Polsce i w środowisku międzynarodowym; biznes i administracja publiczna. Nadzorowała działania komunikacyjne dot. funduszy europejskich skierowane do przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2007-2015; Dyrektor ds. Komunikacji w firmie doradztwa podatkowego i europejskiego; od 2014 roku związana z przygotowaniem udziału Polski w Wystawach Światowych (Manager ds. Komunikacji – Mediolan 2015, Zastępca Komisarza – Wystawa Międzynarodowa Expo Astana 2017, Zastępca Komisarza oraz Koordynator Projektu – World Expo Dubai 2020). Obecnie Kierownik Biura Promocji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Prezentacja pt. „Co to jest projekt i jak nim zarządzać?”

33. Grzegorz Sajór- dziennikarz z ponad 30-letnim stażem zawodowym. Przez ponad dwie dekady związany z telewizją -jako autor wielu programów o tematyce społecznej oraz wydawca najważniejszych programów informacyjnych i publicystycznych. Dziennikarz związany z wieloma dziennikami i tygodnikami – publikował teksty w gazetach lokalnych i tygodnikach ogólnopolskich (m.in. Wprost, Polityka,  Newsweek). Obecnie dziennikarz magazynu branżowego PRESS, Forbes Women oraz Radia 357, w którym jest wydawcą Popołudniówki oraz twórcą i prowadzącym autorskiej audycji pt. „Korzenie i skrzydła”.

Autor książki pod tym samym tytułem. Wykładowca Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

Warsztat medialny: Jak zostać dziennikarzem?

34. Uniwersytet Warszawski  Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Albert Adolf, Iga Ajdacka, Karolina Wereszczyńska,Izabela Karsznia

Czy kartograf potrzebuje Sztucznej Inteligencji?

Izabela Gołębiowska, Jolanta Korycka-Skorupa,Emilia Konopka,

Marta Solarz

Zobacz, jak mapa jest czytana. O metodzie eye tracking w kartografii.

Wojciech Pokojski GIS w życiu codziennym

Bogdan Zagajewski Teledetekcja w badaniach środowiska

Marlena Kycko Dane satelitarne w życiu codziennym

Obył się także kiermasz ciast i wystawa z okazji Dnia liczby Pi pod opieką profesor Iwony Jabłońskiej.

W kąciku chemicznym w  sali 202 uczniowie klasy 3m prezentowali eksperymenty pod opieką profesor Anny Bek.

Kącik artystyczny natomiast przygotowany przez uczniów klasy 2a pokazał, że szydełkowanie jest w modzie.

Aspekt ekologiczny zaprezentowany był dzięki Polskiej Akademii Nauk w postaci wystaw.

 

Skip to content