26 maja 2022 uczniowie klasy 2d uczestniczyli w warsztatach prowadzonych w Mazowieckim Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Pierwsze zajęcia „Sekretne życie drożdży” poprowadziła dr Anna Augustyniuk-Kram. W ich trakcie uczniowie mogli obejrzeć pod mikroskopem pączkujące komórki drożdży, odróżnić żywe komórki drożdży od martwych, zobaczyć organelle komórkowe drożdży oraz wybarwić substancje zapasowe. Drugi warsztat „Czy królowa rządzi ulem, a może jest zakładnikiem robotnic – jak jest zorganizowane życie rodziny pszczelej”, poprowadzony przez dr Kamila Karabana, pozwolił uczestnikom poznać wiele ciekawostek
z życia pszczół, m. in.  ile jaj dziennie składa królowa, jaką rolę w ulu pełnią robotnice, jak pszczelarz odróżnia, która pszczoła to królowa oraz wiele innych.

     

   

Skip to content