22 marca uczniowie i uczennice naszej szkoły wzięli udział w akcji Dzień przedsiębiorczości. Jest to inicjatywa, która sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość: odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Dziękujemy firmom: DENTSU POLAND, Nationale Nederlanden oraz Europ Assistance Polska za przyjęcie naszych uczniów na mini-praktyki.

Skip to content