W dniu 9 listopada 2022 w ramach projektu „Aktywna Tablica 2021” w naszym liceum odbyła się lekcja pokazowa dla nauczycieli z międzyszkolnej sieci szkół współpracujących. Pani Magdalena Hawryluk zaprezentowała w klasie dwujęzycznej 4a możliwości zastosowania TIK w nauczaniu matematyki. Nauczyciele z LXXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grochowskiej,  Zespołu Szkół Nr 12 przy ul. Siennickiej oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskim przy ul. Majdańskiej mieli okazję poznać nowoczesne metody pracy przy omawianiu tematu „Funkcja logarytmiczna – jej wykres i własności”.

Organizacją, wsparciem merytorycznym i opieką przedsięwzięcia zajęły się Panie koordynatorki programu w naszej szkole: p. Iwona Jabłońska i p. Renata Sidoruk – Sołoducha.

Skip to content