W dniach – 16 i 17 marca 2022 roku uczniowie klas pierwszych wzięli udział w zajęciach profilaktycznych organizowanych przy współpracy ze Strażą Miejską ,,Odpowiedzialność prawna nieletnich”.
Pani Agnieszka Rdzanek  z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy przybliżyła zagadnienia prawne i procedury postępowania wobec nieletnich . Poruszyła temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, poszanowania prawa i godności innych (przeciwdziałania dyskryminacji) i komunikacji bez przemocy. Zajęcia miały na celu podniesienie świadomości prawnej naszych pierwszoklasistów. Uczniowie aktywnie i z zainteresowaniem wzięli udział w spotkaniach, chętnie zadawali pytania.

Skip to content