W tym roku szkolnym w ramach międzynarodowego dnia walki z faszyzmem i antysemityzmem uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, podobnie jak ich rówieśnicy w całej Europie, wzięli udział w projekcie Krokus. W ramach akcji organizowanej przez Organizację Holocaust Education Trust Ireland, przy naszej szkole uczniowie zasadzili symboliczne 100 cebulek krokusów. Akcja ma na celu upamiętnienia 1,5 miliona dzieci pochodzenia żydowskiego zamordowanych w czasach Holokaustu i tysiąca innych dzieci, które były ofiarami nazistowskich zbrodni.

Uczestnictwo w projekcie Krokus to bardzo konkretna szansa na zaznajomienie młodzieży z tematem Holokaustu oraz zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z rasizmem i nietolerancją. W ramach dodatkowych zajęć młodzież rozmawia o znaczeniu integracji, szacunku wobec wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, orientacji czy wyznania.

Skip to content