Instytut Studiów nad Holokaustem i Prawami Człowieka im. Olgi Lengyel w Nowym Jorku przyznał naszej szkole grant finansowy na realizację projektu edukacyjnego „Z przeszłości w przyszłość”. Celem projektu będzie przede wszystkim symboliczne uczczenie pamięci ofiar holocaustu oraz nabycie przez uczniów umiejętności dostrzegania następstw skutków II Wojny Światowej dla przyszłych pokoleń. Uczestnicy w ramach zajęć poznają i zrozumieją mechanizmy powstawania uprzedzeń stereotypów etnicznych i religijnych, co pozwoli im dostrzegać różne zagrożenia we współczesnym świecie. Projekt zakończy się jednodniową wizytą studyjną na terenie byłego Niemieckiego Obozu Zagłady i Pracy w Treblince. Uczestnikami projektu będą uczennice i uczniowie klas humanistycznych trzecich oraz 2e.

Instytut Olgi Lengyel powstał, aby edukować nauczycieli w Stanach Zjednoczonych, Europie i innych częściach świata na temat praw człowieka i sprawiedliwości społecznej przez pryzmat Holokaustu i innych ludobójstw, aby takie okrucieństwa nigdy więcej się nie powtórzyły. TOLI zorganizowało swoje pierwsze letnie seminarium w Nowym Jorku w 2006 roku, gromadząc nauczycieli z całych Stanów Zjednoczonych. Od tego czasu TOLI rozszerzyło się o seminaria satelitarne , które są prowadzone przez naszych absolwentów i odbywają się w różnych regionach USA. W 2012 roku TOLI rozszerzyło się na Europę, gdzie prowadziło seminaria w kilku krajach. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych i Europie TOLI wsparł ponad 3000 nauczycieli, którzy z kolei przenieśli lekcje Holokaustu do swoich klas, gdzie są stosowane, aby zrozumieć i przeciwdziałać niesprawiedliwości społecznej, bigoterii i nienawiści. TOLI ustanowiło również amerykański program mini-grantowy oraz międzynarodowy program mini-grantowy dla absolwentów naszych seminariów. Te dotacje, do 1000 dolarów, są przeznaczone na wspieranie projektów w klasach, szkołach i społeczności. Instytut nosi imię Olgi Lengyel , ocalałej z Auschwitz i autorki książki Five Chimneys: A Woman Survivor’s True Story of Auschwitz . Olga, amerykańska imigrantka i filantropka, poświęciła się pamięci męczenników i lekcji Holokaustu, aby takie okrucieństwa nigdy się nie powtórzyły. Te programy edukacyjne zostały zorganizowane pod auspicjami Biblioteki Pamięci i Zbiorów Sztuki II Wojny Światowej. Od tego czasu zostały przeniesione do TOLI, zarejestrowanej jako organizacja non-profit.

Congratulation letter 2021

Skip to content