Za nami kolejne spotkanie w ramach koła Zoon Politikon. Tym razem uczniowie mieli możliwość wysłuchać wykładu Pana Ministra, Andrzeja Olechowskiego na temat transformacji ustrojowej, drogi Polski do UE i NATO oraz tworzeniu gospodarki rynkowej po zmianie systemu. Następnie uczniowie zadawali Panu Ministrowi pytania na tematy związane z polityką, negocjacji Polski z NATO i UE oraz głównych zagrożeń dla demokracji. Pan Minister w sposób wyczerpujący odpowiadał na pytania uczniów.

Bartłomiej Pędzich
Opiekun koła Zoon Politikon

 

Skip to content